Persberichten

Persbericht: ONL in gesprek met Derivatencommissie

ONL voor Ondernemers
Den Haag, 11 april 2016

Persbericht: ONL in gesprek met Derivatencommissie
ONL voor Ondernemers (ONL) heeft op maandag 11 april gesproken met de Derivatencommissie. In de Derivatencommissie zitten onafhankelijk deskundigen die door Minister Dijsselbloem van Financiën op advies van de AFM zijn aangesteld om een uniform herstelkader op te stellen voor ondernemers die schade hebben geleden door het afsluiten van rentederivaten. ONL voor Ondernemers vindt dat er zo snel mogelijk een uniform, eenduidig herstelkader moet komen om op basis daarvan de gedupeerde ondernemers te compenseren.

De inzet van ONL bij al haar contacten inzake rentederivaten is om te werken aan het begin van het herstel van vertrouwen tussen banken en ondernemers. Ook in de gesprekken met de Derivatencommissie is dit onze leidraad. ONL neemt in een volledig onafhankelijke rol deel aan de gesprekken.

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het herstelkader ligt volledig bij de leden van de Derivatencommissie. ONL heeft de intentie om bij te dragen aan het opstellen van het herstelkader door op een constructieve en inhoudelijke manier aan de Derivatencommissie de contouren te schetsen waar het herstelkader volgens ONL aan zou moeten voldoen.

In het belang van een open dialoog is afgesproken om geen mededelingen te doen over de inhoud van het gesprek van vandaag, noch over de inhoud van opvolgende gesprekken.

— Einde bericht

Een pdf-versie van dit persbericht kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Gladdines, Senior Beleidsmedewerker, via 06 10 15 00 46 en g.gladdines [ @ ] onl.nl.