NieuwsPersberichten

Alternatieve financieringsvormen zou speerpunt van de politiek moeten zijn

Persbericht ONL voor Ondernemers

Den Haag, 7 november 2013

In de poll van 5 november roepen de deelnemers van ONL voor Ondernemers massaal de politiek op om alternatieve vormen van financiering beter bereikbaar te maken. Maar liefst 80% van de deelnemers geeft te kennen dat het wil dat ONL voor Ondernemers de politiek hierop attendeert. De poll heeft uitgewezen dat de meerderheid van de deelnemers goed op de hoogte is van het bestaan van alternatieve vormen van financiering zoals Qredits, crowdfunding en het innovatiekrediet van AgentschapNL. Slechts een klein deel van de ondernemers heeft echter daadwerkelijk hiervan gebruik gemaakt. Als redenen voor de lage benuttingsgraad geven deelnemers aan dat ze niet genoeg bekend zijn met alternatieve vormen van financiering (34%), deze te duur vinden (18%), of te ingewikkeld (15%).

Hans Biesheuvel reageert op de poll: “Het nut van de verschillende alternatieve financieringsvormen verschilt per onderneming. Sommige van onze deelnemers zijn gebaat bij equity investements door Business Angels terwijl anderen het meeste profijt hebben van een middellange lening door Qredits. De poll laat wel zien dat de bekendheid van alle alternatieve vormen van krediet beter moet. Een groot deel van onze ondernemers kan goed bij de bank terecht, een ander deel ook echt niet. Al onze deelnemers met een goed idee, een strak business plan en een gezonde portie doorzettingsvermogen moet aan krediet kunnen komen. ONL voor Ondernemers gaan daarbij helpen.”