Nieuws

Persbericht: ONL roept het kabinet op om snel duidelijkheid te geven over verdere steunmaatregelen

Het blijft ontbreken aan een helder perspectief voor een deel van de ondernemers. Nu de coronacrisis voortduurt, resulteert dit in een steeds grotere onzekerheid voor ondernemers, medewerkers en hun gezinnen. ONL pleit daarom voor het onverkort doorzetten van de steunmaatregelen en roept het kabinet op om af te zien van de geplande afbouw van de NOW en TVL in januari 2021.

Bied perspectief

Nu het erop lijkt dat de verdere versoepeling van de coronamaatregelen langer op zich laat wachten, roept ONL het kabinet op zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen over de toekomst van het steunpakket voor ondernemers. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: “Niet alleen worden ondernemers getroffen doordat hun zaak moet worden gesloten of dat zij te maken hebben met een terugloop van omzet, ook brengt het gebrek aan perspectief hen in een steeds slechtere persoonlijke situatie met veel onzekerheid”. ONL pleit dan ook voor het onverkort doorzetten van steunmaatregelen als de NOW en de TVL en roept het kabinet op om af te zien van de geplande afbouw van de NOW en TVL in januari 2021.

Laat de fiscale maatregelen doorlopen

Afgelopen voorjaar heeft ONL zich succesvol ingezet voor de verruimde werkkostenregeling, het gebruikelijk loon van DGA’s en het urencriterium voor zelfstandigen. Echter, op 1 januari 2021 lopen deze regelingen af. ONL pleit voor verlenging van deze fiscale maatregelen en verder uitstel van belastingen. Het bieden van steun en perspectief aan ondernemers en hun werknemers is harder nodig dan ooit!

Help schrijnende gevallen

Helaas is er nog steeds een grote groep ondernemers die buiten de boot valt, omdat zij in 2020 zijn gestart of een bedrijf hebben overgenomen en door de kabinetsmaatregelen in de problemen zijn gekomen. Zij kunnen ook geen aanspraak maken op steunmaatregelen. ONL pleit daarom voor meer maatwerk, bijvoorbeeld met een loket voor schrijnende gevallen die nu buiten de boot vallen. Ook als ondernemers niet direct in aanmerking komen voor regelingen, moet de overheid samen met deze ondernemers zoeken naar een persoonlijke oplossing.