Persberichten

Persbericht: Onmiddellijke herstelmaatregelen DBA nodig

onl_950x350_ani

 

 

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 18 november 2016

Onmiddellijke herstelmaatregelen DBA nodig

Het kabinet moet per direct herstelmaatregelen afkondigen om de onrust in de economie en arbeidsmarkt te stoppen. De onzekerheid bij opdrachtgevers en zelfstandig professionals kan niet langer voortduren. Als gevolg van de DBA worden opdrachten massaal ingetrokken. Zelfstandig professionals wordt door de DBA het ondernemerschap onmogelijk gemaakt.

Op basis van de input van ONL voor Ondernemers heeft Staatssecretaris Wiebes al bevestigd dat de Wet DBA niet werkt en dat er maatregelen nodig zijn. Tijdens de bijzondere hoorzitting in de Tweede Kamer, georganiseerd door ONL en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op donderdag 17 november, is nogmaals duidelijk geworden dat langer uitstel van maatregelen onacceptabel is.

ONL doet een klemmend beroep op het kabinet om nu noodmaatregelen te nemen. De DBA als zodanig moet opgeschort worden. Als pleister op de open wond komt er een tussenoplossing, met ten minste de volgende drie elementen:

1) Er komt vanuit de Staatssecretaris van Financiën een keiharde toezegging dat er de komende 13 maanden niet gehandhaafd wordt. Tot 31 december 2017 heeft iedere opdrachtgever en iedere zelfstandig professional de zekerheid dat er geen sprake is van boetes en naheffingen voor premies. Deze toezegging betekent dat er achteraf op geen enkele manier sprake kan zijn van een dienstverband van de zp’er bij de opdrachtgever.

2) De komende 3 maanden worden de knelpunten op de arbeidsmarkt in kaart gebracht met als doel bij de formatie een duidelijk takenpakket op tafel te hebben waar een volgend kabinet mee aan de slag kan. De problemen op de arbeidsmarkt zijn van een dusdanig grote orde dat het onmogelijk is om aan slechts één van de vele knoppen te draaien. Er moet koste wat kost voorkomen worden dat een uitruil van verschillende stokpaardjes van partijen een integrale oplossing onmogelijk maakt.

3) Gedurende de periode tot 31 december 2017 wordt er op basis van een eenvoudige en objectieve set criteria onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandig professionals. Iedereen die opdrachten aanneemt terwijl hij of zij valt binnen de onderstaande set criteria zal per definitie worden geclassificeerd als ondernemer. Hierdoor wordt het uitgesloten dat een persoon als werknemer wordt gezien onder het arbeidsrecht of voor de fiscaliteit. De verschillende criteria zorgen ervoor dat er rekening gehouden wordt met het feit dat zp’ers zeer sterk verschillen en het stereotype zp’er niet bestaat.

Een zp’er classificeert als ondernemer indien aan bijvoorbeeld één van de onderstaande criteria wordt voldaan:

  • Gemiddeld meer dan 3 opdrachten per jaar, binnen een periode van 5 jaar; OF
  • Uurtarief van 1,3 keer het gebruikelijke loon in de relevante sector; OF
  • Een jaaromzet hoger dan het gemiddelde inkomen van de beroepsbevolking.