Persberichten

Persbericht: Rentederivaten – Herstelkader is fair en stelt banken en ondernemers in staat het dossier snel af te sluiten.

Persbericht ONL voor Ondernemers
Dinsdag 5 juli 2016

Rentederivaten: Herstelkader is fair en stelt banken en ondernemers in staat het dossier snel af te sluiten.
ONL steunt de vandaag gepresenteerde herstelregeling voor ondernemers met rentederivaten. Het voorgestelde herstelkader van de Derivatencommissie is een duidelijke en eenvoudige regeling. De schade wordt hiermee op een correcte manier vastgesteld en gecompenseerd. Dit is precies waar ONL voor Ondernemers altijd voor heeft gepleit. De regeling brengt rust en neemt de zorgen en onduidelijkheden bij getroffen ondernemers weg. Daarnaast zorgt de regeling er voor dat ondernemers en banken snel kunnen overgaan op de normale gang van zaken: bedrijven laten groeien en bedrijven financieren. Wij gaan er van uit dat alle banken, inclusief de Rabobank en Deutsche Bank, zich achter deze oplossing scharen.

Zowel ondernemers als banken zijn erbij gebaat het derivatendossier snel achter zich te laten. Ondernemers met een derivaat hebben jarenlang klem gezeten. Zij hebben te maken gekregen met onterechte risico-opslagen, hebben leningen niet tussentijds kunnen aflossen of hun bedrijf niet kunnen verkopen. ONL is dan ook tevreden met de oplossing die het herstelkader hiervoor biedt. Ook de coulanceregeling waarbij een generieke vergoeding wordt uitgekeerd aan ondernemers met een rentederivaat kan rekenen op steun. Via deze regeling wordt een zeer omslachtig traject vermeden om de gevolgschade te bepalen die ondernemers hebben geleden vanwege het derivaat. Dat laatste is ook voor banken een manier om snel en fair dit dossier te sluiten. Het is goed dat voor de bedrijven die niet uit de voeten kunnen met het herstelkader de gang naar de rechter open blijft staan. Zij hebben immers nog altijd de vrijheid om de regeling te accepteren, of om alsnog een individuele gang naar de rechter te maken.

Hans Biesheuvel: “ONL heeft er altijd voor gepleit voor een eenvoudige en eerlijke regeling waarbij ondernemers adequaat worden gecompenseerd. Wij vinden dat deze oplossing en werkwijze van de Derivatencommissie bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen ondernemers en banken. Onze gesprekken met de Derivatencommissie zijn constructief verlopen en het is goed om onze aanbevelingen in het uiteindelijke herstelkader terug te zien. Voor zowel ondernemers als banken ligt er een faire regeling op tafel. Wij pleiten ervoor dit dossier snel af te wikkelen.”

Einde bericht:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Geert Gladdines, Senior Beleidsmedewerker, via 06 10 15 00 46, of via g.gladdines[@]onl.nl.