Persberichten

Persbericht – Rentederivaten: Ondernemers hebben nog steeds het nakijken.

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 18 mei 2017

“Rentederivaten: Ondernemers hebben nog steeds het nakijken.”

Banken moeten haast maken met de uitvoering van het herstelkader rentederivaten. Ondernemers zijn teleurgesteld dat de uitvoering van het herstelkader opnieuw vertraging oploopt. Ondernemers met derivaten wachten inmiddels al jaren op een adequate oplossing vanuit banken voor de problemen die zij ondervinden door deze financiële producten. ONL voor Ondernemers roept de banken dan ook op om alles op alles te zetten om het kader uit te voeren en zich niet te verschuilen achter de AFM. Wij begrijpen dat het een delicate balans is tussen een zorgvuldig proces en een snelle uitvoering. Het is namelijk ook in het belang van ondernemers dat het proces zorgvuldig verloopt en geen extra vertraging oploopt. Het proces roept bij ondernemers het gevoel op dat de banken, de dossierbeoordelaars en de AFM vooral met elkaar bezig zijn, in plaats van dat ze het belang van de ondernemer voorop stellen.

De toezegging van banken om voortvarend en ruimhartig aan de slag te gaan met het schadeloosstellen van ondernemers stamt al uit juni 2016 en is er nog geen euro uitgekeerd. Minister Dijsselbloem heeft vorig jaar expliciet gesteld dat uiterlijk eind tweede kwartaal 2017 de problemen opgelost moeten zijn. Banken hebben in een hoorzitting in de Tweede Kamer plechtig beloofd niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van het herstelkader te handelen. Daarbij is dus ook een voortvarende aanpak in het compenseren van ondernemers van het grootste belang.

Gisteren en vandaag werd bekend dat ABN AMRO meer tijd nodig hebben om het herstelkader uit te voeren. Origineel zouden de meeste ondernemers in het tweede kwartaal van 2017 een aanbiedingsbrief van hun bank moeten ontvangen. In deze brief staat een voorstel vanuit de bank, met een opsomming van hun derivaten, een berekening van de herstelbetalingen en een coulancevergoeding. Reeds in april dit jaar hebben banken van de AFM goedkeuring gekregen over de manier waarop zij uitvoering willen geven aan het herstelkader. Hiervoor moesten zij een plan van aanpak indienen met waarborgen om het herstel op een adequate manier te berekenen. Externe dossierbeoordelaars – financiële adviesorganisaties zoals PWC, Deloitte en EY – zien er vervolgens per bank op toe dat dit plan op een correcte manier wordt uitgevoerd.

Een snelle uitvoering van het kader is hard nodig. De normale bedrijfsvoering van ondernemers loopt nog steeds spaak door hun derivatencontracten. Met name ondernemers in bijzonder beheer of met complexe derivatenconstructies wachten met smart op een oplossing. Daar komt ook nog eens bij dat zodra de aanbiedingsbrief van de bank ontvangen is, ondernemers de tijd moeten hebben om het voorstel te bestuderen. Met name in gevallen waar banken aangeven dat ondernemers buiten het herstelkader vallen of waar specifieke derivaten niet zijn meegenomen bij de herstel- en compensatiebeoordeling is het belangrijk dat ondernemers met de bank in contact treden.

ONL adviseert ondernemers met derivaten om alle informatie over hun derivaten bijeen te zoeken en in complexe gevallen proactief met hun bank in contact te treden. Ondernemers met derivaten die buiten het tijdsbestek van het herstelkader vallen zullen zich daarnaast uit eigen beweging moeten melden bij de desbetreffende bank. Dit betreft specifiek derivaten die na 1 januari 2005 zijn aangegaan en tot na 1 april 2011 zouden doorlopen maar voordien zijn afgewikkeld. Ondernemers met derivaten waarbij verjarings- of klachtplichttermijnen dreigen te verlopen moeten zich in voorkomende gevallen ook proactief melden. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden op de website van de Derivatencommissie.

Ondernemers met een derivaat hebben jarenlang klem gezeten. Zij hebben te maken gekregen met onterechte risico-opslagen, hebben leningen niet tussentijds kunnen aflossen of hun bedrijf niet kunnen verkopen. ONL is als één van de erkende belangenorganisaties al sinds het begin van het proces betrokken bij het herstelkader. Namens ondernemers zijn de problemen uiteengezet en heeft ONL geadviseerd over de componenten die het herstelkader minimaal moet bevatten.

In het herstelkader van de Derivatencommissie wordt de schade op een correcte en verstandige manier vastgesteld en gecompenseerd. Dit is precies waar ONL voor Ondernemers altijd voor heeft gepleit. Het einddoel is dat ondernemers en banken weer kunnen overgaan op de normale gang van zaken: bedrijven laten groeien en bedrijven financieren. Het is nu wel zaak dat banken ook haast maken met de uitvoering van het kader. De reparatie van de schade en de compensatie voor de problemen waar ondernemers jarenlang mee te kampen hebben gehad is nodig om het vertrouwen tussen ondernemers en banken te herstellen.

— Einde bericht / Niet voor publicatie —