Nieuws

ONL-PERSBERICHT: Steunpakket keihard nodig!

Deze coronacrisis duurt langer en langer. Het is bijna niet vol te houden en loodzwaar voor ondernemers. De afgelopen dagen en weken hebben wij bij het kabinet aangedrongen om een robuust en toereikend steunpakket voor ondernemers te bewerkstelligen. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel benadrukte afgelopen week steevast dat sectoren als de retail, de evenementenbranche, de horeca inclusief de toeleveranciers, de kermissen en de reisbranche in grote nood verkeren. Het is verstandig dat het kabinet nu met een aanvullend steunpakket komt, maar snelheid is cruciaal. Ondernemers hebben in sterke mate het gevoel dat zij alle klappen van deze crisis moeten opvangen!

Tegemoetkoming vaste lasten flink uitgebreid

Het kabinet heeft aangekondigd om de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) flink uit te breiden. Vanaf dertig procent omzetverlies krijgen ondernemers voortaan tenminste 85 procent subsidie. Momenteel is dat nog 70 procent. Verder kunnen meer bedrijven gebruik maken van de regeling. Zowel de onder- als bovengrens wordt verruimd. Tevens gaat het maximum te vergoeden bedrag per kwartaal omhoog naar 330.00 euro voor het MKB en naar 400.000 voor niet- MKB. Het minimale subsidie bedrag gaat omhoog van 750 naar 1500 euro.

Wel maakt ONL zich nog zorgen over de grotere bedrijven zoals de horeca groothandels, voor hen zal zelfs de uitgebreidere TVL niet voldoende zijn. Hetzelfde geldt voor de voorraadvergoeding die wordt uitgebreid, deze gaat naar 21 procent op het vaste lasten percentage in de TVL en tot maximaal 200.000 euro.

NOW en TOZO

De NOW subsidie wordt verhoogd van 80 naar 85% van de loonsom. Per 1 april ziet het kabinet af van de invoering van de vermogenstoets bij de Tozo-regeling. Biesheuvel: “Het is teleurstellend dat het kabinet niet met een oplossing komt voor het voorfinancieren van de transitievergoeding. Het is voor veel bedrijven op dit moment heel lastig om bij noodgedwongen reorganisaties om bedrijfseconomische redenen de transitievergoeding uit eigen middelen te financieren.”

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Tevens wordt de werkkostenregeling verruimd net zoals vorig jaar en wordt het urencriterium dat geldt om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek versoepeld. Verder worden de mogelijkheden voor overbruggingskredieten fors verruimd en wordt het gebruikelijk loon van de DGA’s in 2021 aangepast. ONL heeft de afgelopen tijd intensief overlegd met de betrokken ministers en is blij met deze resultaten.

Steun voor starters, maar komt het te laat?

Eindelijk heeft het kabinet ook oog voor starters. Starters vielen tot nu toe massaal buiten de boot, maar kunnen straks een tegemoetkoming voor hun vaste laten krijgen die wordt gebaseerd op hun omzet in het derde kwartaal van vorig jaar. Daarbij komt dat starters extra aanspraak op overbruggingskredieten kunnen maken tot maximaal 35.000 euro.

Biesheuvel: “Ik ben blij om te zien dat er aandacht is voor starters, ook zij verdienen steun. Wel zet ik mijn vraagtekens bij de snelheid waarmee starters geholpen worden. Vanaf mei kunnen starters pas rekenen op deze tegemoetkoming, dat kan wel eens te laat zijn.’ Volgens ONL is er haast geboden bij de uitvoering. Naast startende ondernemers zijn er nog de getroffen schrijnende gevallen die geen enkele steun krijgen. ONL zal de komende periode in nauw contact blijven met de ministeries om tot maatwerkoplossingen te komen.

Als het aan ONL ligt is dit pakket weer een goede, maar noodzakelijke stap voorwaarts. Verder roept de ondernemersorganisatie het kabinet op om ook werk te maken van herstelmaatregelen, zodat ondernemers snel perspectief krijgen en vooruit kunnen. Het garantiefonds voor evenementen dat het kabinet wil instellen is daar een mooi voorbeeld van. “Dit geeft ondernemers in de evenementensector het broodnodige signaal om met enige zekerheid aan de slag te kunnen. Dat is een goede start”, aldus Biesheuvel.

Ondertussen blijft ONL nauw in contact met de verschillende branches over het verloop van het steunpakket.