NieuwsPersberichten

Persbericht WRR-rapport

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 24 juni 2014

ONL voor Ondernemers: Zie WRR-rapport als startschot van nieuwe economie

ONL voor Ondernemers roept het kabinet op om actie te ondernemen en door te pakken. Ondernemers omarmen het WRR-rapport volledig. De focus in Nederland moet meer komen te liggen op duurzame economische groei. Hierbij staan het aanpassingsvermogen van kleine bedrijven en de constante individuele ontwikkeling van medewerkers centraal.

Het WRR-rapport is een duidelijke oproep tot actie. Als Nederland ook in de toekomst nog een economie wil zijn die richting geeft en bepalend is, dan vraagt dat om grondige hervormingen van onder meer het onderwijs en de sociale zekerheid.

Hans Biesheuvel: “Het kabinet kan dit rapport niet aan zich voorbij laten gaan. Ondernemers verwachten dat het kabinet een visie ontwikkelt voor de langere termijn. Het plaatsen van een stip op de horizon is essentieel voor bedrijven om investeringen op in te richten. Investeringen in materiële zin, maar ook investeringen in medewerkers. Ondernemers merken dat het onderwijs niet goed aansluit op de behoeften van bedrijven in de praktijk. Tegelijkertijd remt ons stelsel van sociale zekerheid de groei van de economie. Hoge loonkosten en wetten zoals twee jaar loondoorbetalen bij ziekte zetten bedrijven op achterstand in vergelijking met de wereldwijde concurrentie. Het is een rem op het aannemen van mensen. Dit tast het toekomstige verdienvermogen van de economie aan.”