NieuwsPersberichten

PERSBERICHT – Zorgen ONL over principeakkoord pensioenen: ZZP- en MKB’ers onvoldoende gehoord in politiek Den Haag

Het principeakkoord moet de blauwdruk worden voor een vernieuwd en toekomstbestendig pensioenstelsel. De eerste stap in de goede richting is gezet: ONL vindt de plannen om de doorsneepremie af te schaffen positief. Tegelijkertijd ziet ONL wel dat er veel open eindjes in het akkoord zitten. Het concept neigt nu nog te veel naar een uitgepolderd AOW-plan, waarbij de rekening volledig bij het MKB en de toekomstige generaties terecht dreigt te komen. Ook is er geen rekening gehouden met de wensen van een steeds groter wordende groep werkenden, de ZZP’ers.  

 ONL denkt dat het kabinet met dit principeakkoord, koste wat kost, wil laten zien dat het in staat is om een akkoord te sluiten. Na jaren onderhandelen over het pensioenstelsel is er eindelijk een principeakkoord bereikt. Het overleg strandde al eerder in november 2018. Dit was een enorme domper voor het kabinet. Het akkoord op zich was het doel, de inhoud een bijzaak. Dat is te zien aan dit conceptakkoord.

 De druk om een akkoord te bereiken is bij alle partijen gigantisch, want zonder nieuw plan dreigen er kortingen op de pensioenuitkeringen. De verouderde achterban van FNV doet er daarom alles aan om dit te voorkomen. Zij dwingen de meest gunstige pensioenvoorwaarden voor zichzelf af. De rekening van dit korte termijnbeleid, komt daardoor bij het MKB en de toekomstige generaties te liggen.

In de afspraken die gemaakt zijn over dit akkoord wordt nog een ander aspect pijnlijk duidelijk: ZZP’ers waren, voor alsnog, niet vertegenwoordigd bij de onderhandelingen. Ook het MKB voelt zich onvoldoende gehoord. Met verbazing leest ONL dan ook dat het kabinet de ZZP’er wil verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dit ook tot ongenoegen van de ZZP’ers die ONL spreekt. Het kan niet dat werkgevers- en werknemersorganisaties besluiten nemen over ZZP’ers zonder deze groep te raadplegen. Daarbij heeft een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten volgens ONL niks met pensioenen te maken. Geruchten over een uitruil, PvdA en GroenLinks steunen alleen het akkoord als er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in komt voor ZZP’ers, zijn volgens ONL erg aannemelijk.

ONL maakt zich zorgen om de manier waarop dit akkoord tot stand is gekomen. Zoals nu het pensioenakkoord is uitgepolderd getuigt inderdaad dat het bereiken van zo’n akkoord belangrijker is dan de inhoud. MKB’ers zien de bui al hangen: er komen wéér extra kosten aan.