Back2BusinessNieuwsPodcast

Podcast Back2Business #6 – Het pensioenakkoord door de ogen van Theo Gommer

In juli bereikten het kabinet en sociale partners definitief overeenstemming over de uitwerking van het pensioenakkoord, de eerste stap naar een nieuw pensioenstelsel. In de zesde Back2Business podcast praat Hans Biesheuvel met Theo Gommer, bekend pensioenadvocaat. Naast verandering ten goede, zijn er nog veel vragen over de uitwerking van het akkoord.

Theo gaat in op de individualisering van het stelsel, wat naar zijn idee essentieel is gezien de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook wordt ingegaan op vragen rondom mogelijke overgangsproblematiek, de gevolgen van de verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds voor de besteding van de solidariteitsreserve en de impact van corona.

Er zal voor werkgevers veel veranderen wanneer de nieuwe pensioenwetgeving in gaat per 2022. Het is dus van belang dit nu al hoog op de agenda te plaatsen!