Nieuws

Positieve geluiden uit de Tweede Kamer voor ondernemers

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vorige week zijn er verschillende moties ingediend over onder andere regelgeving en oneerlijke concurrentie. Vandaag werd hierover gestemd. “Er zijn voor ondernemers goede zaken voor het voetlicht gebracht op het gebied van maatwerk in regelgeving en de veiligheid van producten van internationale platforms. Eerste stappen zijn gezet, nu moeten we doorpakken.” Benadrukt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel.

Zo is er een motie aangenomen om onderzoek te doen naar meer maatwerk in regelgeving voor het mkb. ONL zet zich al jaren in voor regelgeving die toegespitst is op het mkb in plaats van de grote bedrijven. Behapbaar, helder en uitvoerbaar zijn hierbij de uitgangspunten.

De regering heeft aandacht voor de specifieke rol van familiebedrijven en de knelpunten die zij ervaren. Onderzoek moet uitwijzen waar deze pijnpunten liggen. Aangezien 71% van het Nederlandse bedrijfsleven een familiebedrijf is, lijkt dit ONL een logische stap.

Daarnaast heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken de opdracht gekregen om te zorgen dat grote bedrijven niet langer te laat betalen. We zien bijvoorbeeld nog te vaak dat betaaltermijnen door grote bedrijven worden overschreden. Kleine bedrijven kunnen hier lastig een vuist tegen maken. Om deze problematiek op te lossen heeft ONL in 2017 samen met Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) de Wet late betalingen gerealiseerd. Deze wet wordt helaas nog niet goed nageleefd. Om dit aan te kaarten schreef ONL op 21 januari dit jaar een open brief aan de NBA om de accountants op te roepen om onder andere late betalingen te melden. Het is dus goed dat dit probleem op de agenda blijft van EZK.

Ook is er gestemd over oneerlijke concurrentie. Tegenwoordig komen miljoenen producten, via grote Aziatische platforms zoals Alibaba, op de Nederlandse markt terecht die vaak niet voldoen aan Nederlandse veiligheidseisen. De kamer heeft staatssecretaris Keijzer nu opgedragen in gesprek te gaan met deze platforms om de veiligheid van producten in Nederland te garanderen.

Tot slot is er aandacht voor mkb-werkplaatsen. Deze werkplaatsen nemen een rol in om ontwikkeling, die bijvoorbeeld digitalisering in het mkb aan te jagen. Deze werkplaatsen worden jaarlijks geëvalueerd, met de vraag of de beschikbare middelen voorzien in de vraag van mkb-bedrijven.