Position Papers

Position Paper: Consultatie wettelijke verankering gedragscode franchise

Het volledige position paper van ONL voor Ondernemers voor de consultatie wettelijke verankering gedragscode franchise kunt u hier downloaden.

Franchise is een zeer ondernemende sector. Zowel de franchisegever als de franchisenemer is ondernemer en onderneemt voor eigen rekening en risico. Naar aanleiding van aanhoudende problemen tussen franchiseondernemers is de Nederlandse Franchise Code (NFC) opgesteld. ONL voor Ondernemers is van mening dat het uitgangspunt van de NFC moet zijn dat deze code ondersteunend is aan een duurzame, gezonde en succesvolle franchiserelatie met wederzijds voordeel voor beide contractpartijen. De NFC en de wettelijke verankering bieden hier handvatten voor.

De NFC en de wettelijke verankering hiervan dient te leiden tot gezonde, duurzame en succesvolle franchiserelaties. Het doel is dat de NFC de relatie tussen franchisenemer en franchisegever verbetert en op die manier succesvol bijdraagt aan ondernemerschap en de kracht van de gehele Nederlandse economie. De NFC verbetert de machtsbalans tussen franchisegevers en franchisenemers en doet daarmee recht aan terechte zorgen en problemen van franchisenemers. De NFC is echter verre van perfect. Met name op het gebied van de rechtszekerheid, zorgplicht, bepalingen over zwaarwegende bedrijfsbelangen, (online) exclusiviteit, definitie van franchiseovereenkomst t.o.v. andere overeenkomsten en bedenktijdsbepalingen zijn verbeteringen nodig. Onze aanbeveling is om vanaf de start van de inwerkingtreding te beginnen met het evalueren van de effecten, met het oog op het opstellen van betere versie van een franchisecode.

Kernpunten:

  • De NFC wordt ondersteund, maar onder de huidige omstandigheden was wetgeving beter geweest.
  • Waarborgen rondom het aangaan van de overeenkomst zijn met name belangrijk in de voorfase.
  • Verduidelijkingen zijn nodig voor bepalingen rondom zorgplicht, zwaarwegende bedrijfsbelangen, (online) exclusiviteit, definitie van franchiseovereenkomst t.o.v. andere overeenkomsten.
  • Invoeren van een bedenktijdsbepaling