PersberichtenPosition Papers

Position Paper – Vermogensrendementsheffing: 7 redenen om tegen te stemmen.

Position Paper ONL voor Ondernemers: Vermogensrendementsheffing: De logica zegt “Nee”.

November 2015
Klik hier voor het volledige position paper.

Zeven redenen om het wetsvoorstel voor een progressieve vermogensrendementsheffing tegen te houden:
ONL voor Ondernemers adviseert om tegen de nieuwe vermogensrendementsheffing te stemmen. Het wetsvoorstel zit juridisch niet goed in elkaar en is zowel economisch als maatschappelijk onwenselijk. Concreet zijn er zeven op zichzelf staande redenen waarom het huidige wetsvoorstel zou moeten worden tegengehouden:

Ten eerste moet werken en ondernemen lonen. Een progressieve jaloeziebelasting geeft volstrekt het verkeerde signaal aan iedere hardwerkende Nederlander.

Ten tweede staat het budgetneutraal doorvoeren van nieuwe forfaitaire tarieven op gespannen voet met de realiteit.

Ten derde zit het systeem met getrapte forfaitaire tarieven juridisch niet goed in elkaar. Conservatieve beleggers lopen het risico meer dan 100% belasting over hun vermogen te gaan betalen.

Ten vierde plaatsen experts vraagtekens bij de berekening van de forfaitaire tarieven.

Ten vijfde gaan met name de hogere vermogens actief op zoek gaan naar ontwijkingsmogelijkheden. Er ontstaat kapitaalvlucht en mensen hevelen kapitaal over naar box II. Hierdoor ligt de effectieve druk van de belastingbetalers tussen de 100.000 € en 1 miljoen €.

Ten zesde straft een getrapt stelsel van forfaitaire tarieven conservatief beleggen af en lokt risico nemen uit, naarmate het vermogen groeit.

Ten zevende is een stelsel van meerdere forfaitaire percentages gemakkelijk in te zetten om ongezien de tarieven te verhogen wanneer de overheid in één van de aankomende jaren geld tekort komt.