NieuwsONL evenementen

Pre-event Business Summit Curaçao – Ondernemershuis Nederland

6 december 2018, Den Haag

Op 20, 21 en 22 januari zal de Business Summit op Curaçao plaatsvinden. Daar zijn zowel onze eigen minister-president als de minister-president van Curaçao bij aanwezig. Toen ONL de vraag werd gesteld of er een pre-event gehost kon worden in het nieuwe Ondernemershuis Nederland om zo ondernemers te informeren over wat zij kunnen verwachten, hebben we hier met alle plezier aan voldaan.

ONL-voorman Hans Biesheuvel gaf eerst een korte inleiding wat betreft de handelsrelaties met het Caribische eiland. Er liggen nog veel mogelijkheden die tot nog toe onbenut blijven. Daarom vond hij het ontzettend belangrijk om geïnteresseerde ondernemers aan tafel te krijgen en de kans te geven om vragen te stellen.

Daarna nam Gevolmachtigde Minister Begina het woord. Hij gaf aan dat er vanuit het eiland vraag naar is om meer te connecten binnen het koninkrijk en om de mogelijkheden te verkennen. Door maatschappelijke problemen als vergrijzing en een gebrek aan innovatie kan een dergelijke samenwerking voor hen zeer interessant zijn. Bovendien zou Curaçao als hub kunnen dienen naar Latijns-Amerika. De Gevolmachtigde Minister is ervan overtuigd dat er veel ruimte voor het mkb gaat ontstaan de komende jaren.

De regering Rhuggenaath werkt hard aan het bevorderen van een gunstig ondernemingsklimaat, onder andere door het vergroten van de snelheid van vergunningprocedures en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Met name op het gebied van logistiek is Curaçao zeer sterk, maar liggen ook de meeste mogelijkheden. Toch zijn ze daar nog verbonden aan bepaalde regels waar verbetering mogelijk is. Zo wordt er gewerkt aan preclearance om naar Europa te vliegen.

Deze missie is interessant voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn binnen de thema’s innovatie en logistiek en zich voornamelijk richten op innovatief werken in de private en publieke sector. Meer informatie vindt u hier.