AgendaBesloten bijeenkomsten

Presentatie bij NVBU – Ruinen

Ruinen, maandag 26 mei 20.00 uur

Hans Biesheuvel geeft een presentatie over ONL voor Ondernemers tijdens de Algemene Ledenvergadering van De Noordelijke Vereniging Burgerlijke – en Utiliteitsbouw (NVBU)

Over de NVBU
De Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (NVBU) is ontstaan in Drenthe/Noord-West Overijssel en behartigt de belangen van bouwbedrijven die werkzaam zijn op het vlak van de burgelijke- en utiliteitsbouw. De NVBU heeft de mensen, de middelen en de expertise in huis om de collectieve en individuele belangen te behartigen van de bouwbedrijven in de noordelijke provincie.
Bij belangenbehartiging gaat het vooral om de mensen. Om aannemers in ons geval. De NVBU betrekt haar omvangrijke achterban graag, en intensief, bij haar activiteiten en dienstverlening. Ledenvergaderingen, regionale bijeenkomsten en specifieke ledenbijeenkomsten spelen een belangrijke rol in de relatie tussen de lid-bedrijven en de NVBU.

Bekijk hier de website van de NVBU