Ondernemerspanel

Prinsjesdag 2020 – Wat vinden ondernemers belangrijk?

Op 15 september 2020 is het Prinsjesdag, de start van het nieuwe werkjaar van de regering en het moment waarop minister Hoekstra de miljoenennota presenteert. Wij vroegen ondernemers via de ONL Ondernemersapp hoe het nu gaat met hun bedrijf en welke boodschap voor ondernemers volgens hen niet gemist mag worden in Den Haag op deze belangrijke dag.

Een op de drie ondernemers nog altijd in onzekerheid

Gelukkig geven veel ondernemers aan vertrouwen in de toekomst te hebben. Echter, een op de drie ondervraagden geeft aan niet zeker te weten of zijn of haar bedrijf de crisis overleeft. Dit is nog altijd een groot percentage ondernemers die in de overlevingsstand staan en keihard knokken voor het voortbestaan voor hun bedrijf. Ook de komende periode houdt ONL een vinger aan de pols bij ondernemers en blijft in gesprek met het kabinet over de nijpende situatie in veel sectoren.

Behoefte aan derde steunpakket

De helft van de ondervraagde ondernemers maakt geen gebruik van het steunpakket dat vanaf oktober beschikbaar is. Ruim veertig procent geeft aan wel steun aan te vragen (19%) of er misschien gebruik van te maken (25%). Vier procent van de ondernemers laat weten buiten de boot te vallen: zij hebben wel steun nodig, maar komen er niet voor in aanmerking.

Ondernemers hebben de meeste behoefte aan de loonkostensubsidie (NOW), de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de belastingmaatregelen. Minder behoefte is er aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en aan coronakredieten en -garanties. Weinig ondernemers geven aan gebruik te maken van het programma NL Leert Door.

Tien voorstellen aan het kabinet

In juli presenteerde ONL tien voorstellen aan het kabinet voor Prinsjesdag, om ondernemers vertrouwen te geven om te (blijven) investeren in hun bedrijf. De ondervraagde ondernemers gaven aan hoe belangrijk ze deze maatregelen vinden: Erg onbelangrijk – Onbelangrijk – Neutraal – Belangrijk – Erg belangrijk

     

   

    

    

    

Waar moet ONL zich hard voor maken?

Corona heeft de agenda van politiek Den Haag én van ONL flink beïnvloed de afgelopen maanden. Het team van ONL zet zich de komende periode in voor uiteenlopende onderwerpen, om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren. Voor deze onderwerpen moet het team van ONL zich volgens de ondervraagde ondernemers hardmaken:

 • Heroverweging snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek
 • De positie van het mkb in het Wopke-Wiebes-fonds
 • De klimaatrekening moet niet bij ondernemers terechtkomen
 • Toegankelijker (alternatieve) mkb-financiering
 • Internationale handelsbevordering

Een greep uit de andere onderwerpen die volgens ondernemers op de agenda moeten in politiek Den Haag:

 • Positie van de DGA
 • Verbeteren van het imago van de ondernemer
 • Versoepelen ontslagrecht
 • Hervorming faillissementswetgeving
 • Verlagen winstbelasting
 • Deeltijd-WW
 • Hervorming bankensysteem
 • Betere aandacht voor zzp’ers

Aandacht voor het midden- en kleinbedrijf?

En tenslotte vroegen we ondernemers of er voldoende aandacht is voor het mkb in de programma’s van de politieke partijen:

Wat doet ONL met deze uitkomsten?

Wij bepalen onze koers altijd op de behoeften van onze achterban van ondernemers. De peilingen in de ONL Ondernemers app zijn een van de manieren waarop wij die behoeften in kaart krijgen. Bovenstaande resultaten brengen we dus ook zonder compromis naar de politiek, om de belangen van ondernemers in Nederland te behartigen.

Jouw mening is belangrijk

Wil jij méér invloed op de koers en inspanningen van ONL? Kijk dan ook eens op onl.nl/ikdoemee.