Nieuws

Prinsjesdag: ondernemers zetten zich schrap – RTL Z

RTL Z heeft op 18 september jl. een artikel gepubliceerd over de consequenties van de Rijksbegroting 2019 voor ondernemers. Hans Biesheuvel heeft namens ONL inbreng geleverd over o.a. de btw-verhoging, de verlaging van de vennootschapsbelasting en de Wet Werk en Zekerheid.

Prinsjesdag: ondernemers zetten zich schrap

Ondernemers zetten zich schrap voor wat ze vanmiddag te horen krijgen van het kabinet. Want in het koffertje zitten een aantal maatregelen die ‘kwalijk zijn voor ondernemers’ en voelen als ‘een straf op ondernemen’.

Twee belangrijke maatregelen die eraan zitten te komen, zijn een klap in het gezicht van ondernemers:

Belastingtarief box 2 omhoog
Het belastingtarief in box 2 gaat hoogstwaarschijnlijk omhoog. Dat betekent dat ondernemers meer belasting moeten betalen over winsten uit het verleden die zij hebben opgepot in hun bedrijfjes. Het box 2-tarief gaat in stappen omhoog van 25 procent naar 28,5 procent in 2021.

Het verhogen van het belastingtarief in box 2 wordt door ondernemers gezien als een ‘boete op ondernemen’. “Dit is duidelijk een lastenverzwaring voor mkb’ers”, zegt Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. “Voelt als een trap na”, volgens Elske Doets, directeur van Jan Doets America Tours. “Ondernemers hebben jarenlang voorzichtig aan gedaan. Ze hebben gespaard en dat wordt nu afgestraft.”

“De verhoging van het Box II tarief gaat ten koste van de investeringskracht van de onderneming en dat is niet goed. Het is een straf voor ondernemers die spaarzaam zijn geweest toen het moest, het voelt als een boete op ondernemen”, aldus Mieke Ripken van MKB-Nederland.

Btw-verhoging
Het lage btw-tarief van 6 procent gaat omhoog naar 9 procent. Onder meer voedingsmiddelen, water, alles wat bij de boer vandaan komt en boeken worden volgend jaar duurder. Maar ook de schoenmaker, schilder en kapper krijgen er volgend jaar mee te maken.

ING heeft eerder berekend dat deze maatregel de staat 3 miljard oplevert. Consumenten hoesten hiervan 2,3 miljard op. Ondernemers draaien voor 800 miljoen euro op. “Ondernemers in de grensstreek bijvoorbeeld, gaan dit duidelijk voelen. Klanten gaan hun boodschappen dan liever in Duitsland doen”, waarschuwt Biesheuvel.

Rekening ophoesten
Mieke Ripken van MKB-Nederland: “Wij hebben er steeds voor gepleit om de verlichtende maatregelen voor burgers in tijd naar voren te halen, gelijk op te laten gaan met de btw-verhoging, om de negatieve gevolgen voor al die mkb-bedrijven te dempen. We horen ook in de media dat het kabinet vanmiddag zal aankondigen dat burgers er in koopkracht op vooruitgaan. We hopen dat er dus naar ons is geluisterd. Of het voldoende is, moet blijken.”

Elske Doets heeft daar een hard hoofd in: “Er zijn ook consumenten die er op achteruit gaan.”

“Multinationals worden bevoordeeld met het afschaffen van de dividendbelasting. Het voelt alsof de kleine ondernemer, de motor van de economie, de rekening moet ophoesten,” aldus Doets.

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Ondernemers krijgen vandaag waarschijnlijk ook nog positief nieuws te horen. Twee voorbeelden:

Verlaging vennootschapsbelasting
Verwacht wordt dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. Het tarief wordt in stappen verlaagd. Voor bedrijven die tot 200.000 euro winst maken gaat het tarief omlaag van 20 procent naar uiteindelijk 16 procent. Voor bedrijven met winsten boven de 200.000 euro wordt het tarief 21 procent in plaats van 25 procent. Al lijkt het erop dat de regering die verlaging wil beperken tot rond de 22 procent om zo de afschaffing van de dividendbelasting te betalen.

Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland is toch blij met deze maatregel: “We hebben hier jarenlang om gevraagd en nu dus gekregen.” Doets is hier blij mee, maar het weegt volgens haar niet op tegen de negatieve maatregelen. Daar sluit Mieke Ripken van MKB Nederland zich bij aan: “Het gaat goed met Nederland en dus ook met ondernemers. We moeten er echter wel voor zorgen dat het ook in de toekomst goed blijft gaan en deze ondernemers kunnen blijven investeren.”

Aanpassing werkkostenregeling
De werkkostenregeling wordt aangepast. Nu is dat administratief vrij ingewikkeld. Na de aanpassingen moeten ondernemers fiscaal makkelijker een uitje voor hun personeel kunnen organiseren. “Deze kleine vernieuwing gaat vooral schelen in de administratieve lasten”, zegt Biesheuvel.

Wet DBA en pensioenen
Ondernemers snakken naar duidelijkheid op een aantal belangrijke punten. Het is nog maar de vraag of zij die vandaag gaan krijgen.

Hoe staat de wet DBA er bijvoorbeeld voor? De wet DBA is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar na de invoering in 2016 ontstond er enorme discussie en werd de regelgeving weer afschaft met het idee dat er een nieuwe wet komt. Hoe staat het hiermee?

Maar ook: komen er nog aanpassingen in de Wet Werk en Zekerheid, in de regels rond doorbetaling bij ziekte of binnen het thema pensioenen? “Op al deze terreinen is er weinig vooruitgang. Als ondernemer weet je niet waar je aan toe bent. Ik begrijp dat dit tijd kost, maar kom op nou!” Aldus Biesheuvel.

Bron • RTL Z / Frederique Dormaar & Roderick Veelo

Het originele artikel vindt u hier.