Nieuws

Privacy Statement

Vrijdag 25 mei 2018

Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inwerking getreden in alle EU-landen. De AVG bouwt verder op de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit betekent dat alle bedrijven, instellingen en organisaties hun privacy regels moeten aanpassen. In ons Privacy Statement leggen we onder andere uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken.

Welke gegevens hebben wij van u?
De enige informatie die wij hebben van participanten zijn de gegevens die u ons heeft verstrekt, via een aanmeldingsformulier. Deze gegevens delen wij niet met derden. Alleen de stichting ONL voor Ondernemers heeft deze persoonsgegevens. De ingevulde gegevens worden gebruikt om het aanmeldingsproces van participanten te kunnen verwerken.

Mailadressen die wij hebben van u worden alleen gebruikt om u informatie te verstrekken. Deze informatie worden door middel van nieuwsbrieven, e-mails en beleidsupdates verstrekt. Mocht u deze niet meer willen ontvangen, dan heeft u altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Alle medewerkers van ONL voor Ondernemers zijn verplicht tot vertrouwelijkheid. Zij mogen uw persoonsgegevens niet onrechtmatig aan anderen verstrekken.