NieuwsPodcast

PVB Nederland helpt bedrijventerreinen met verduurzamingsslag

Ondernemer Jeroen Bosma werkt mee aan het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB Nederland), een publiek-private samenwerking. Met dit programma wordt ondernemers een duwtje in de rug gegeven in het maken van de verduurzamingsslag. ONL-voorman Hans Biesheuvel gaat met Bosma hierover in gesprek in de nieuwste ONL-podcast.

Officieel telt Nederland zo’n 3.800 bedrijventerreinen. “Verduurzaming is ook een taak van de ondernemers zelf, maar er is ook een voorfase waarin ondersteuning van de overheid nodig is”, legt Bosma uit. Kortweg: er moet er een businesscase liggen. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers niet bereid zijn om in die prille voorfase al de portemonnee te trekken. 

“Ondernemers zitten wel vol met verduurzamingsideeën en nemen initiatieven om de verduurzamingsslag te maken. Dit willen zij doen door bijvoorbeeld zelf duurzame energie op te wekken en die vervolgens te delen met elkaar. Ze voelen de urgentie om te verduurzamen, onder andere door de hoge energierekening. Om de ideeën van ondernemers daadwerkelijk uit te voeren, is samenwerking en coördinatie met andere partijen noodzakelijk en daar helpen wij bij.” Ondernemers kunnen volgens hem niet enkel op eigen benen de verduurzamingsslag maken. “Meerdere partijen, zoals de overheid en de netbeheerders, zijn hiervoor nodig. Er kan bijvoorbeeld ruimte op het net vrijgemaakt worden door de data van het energieverbruik van meerdere ondernemingen over elkaar te leggen en te bekijken op welke momenten er nog ruimte vrij is op het net. Bosma: “Dit vereist een flexibele houding van zowel de netbeheerder als de ondernemer. Vaak heeft de netbeheerder geen tijd voor het maken van deze data-analyse en zijn ondernemers terughoudend in het zomaar vrijgeven van hun concurrentiegevoelige energiedata. Om dit soort problemen aan te pakken is samenwerking nodig zodat alle belangen tegen elkaar worden afgewogen. Een van de oplossingen zou bijvoorbeeld kunnen zijn om een betrouwbare onafhankelijke derde partij in te zetten die naar de mogelijkheden in het flexibel gebruiken van het net zoekt.”

Gezamenlijk pijnpunt

Het is soms best ingewikkeld om ondernemers mee te krijgen als het gaat om verduurzaming, legt Bosma uit aan Biesheuvel. Daarom wordt gezocht naar een gezamenlijk onderwerp of pijnpunt, zoals netcongestie, waar ondernemers bereid zijn om zich samen voor in te spannen. Biesheuvel: “Zijn ondernemers klaar voor de verduurzamingsslag? Bosma: “Niemand is tegen verduurzaming, maar hoe en waar haal ik het geld vandaan? En hoe contineer ik de eigen bedrijfsvoering. Op het moment dat deze randvoorwaarden worden ingevuld, zijn ondernemers daar klaar voor.” 

Inzicht in regelingen en subsidies

Ondernemers willen inzicht in de beschikbare regelingen. Bosma: “Er is behoefte aan begeleiding, verbinden en kennis.” Gaat de verduurzamingsslag te snel, omdat de laadinfrastructuur en netten er nog niet klaar voor zijn”, vraagt Biesheuvel zich af? “Ik denk eerder dat we te laat zijn”, reageert Bosma. “Bij energiebesparing ligt netcongestie niet in de weg”, geeft hij als voorbeeld. “Netcongestie is een van de thema’s die speelt, maar ondanks dit zijn er wel allerlei mogelijkheden. Netcongestie, een vol stroomnet, speelt niet op elk moment van de dag. Op andere momenten produceren behoort ook tot de mogelijkheden. Daar kan best op gestuurd worden en kan veel geld opleveren voor ondernemers.” Op het gebied van wet-en regelgeving kunnen ook stappen worden gezet. “Denk aan het onderling uitwisselen van energie. Je mag nog niet een stroomkabeltje leggen naar de buurman”, vertelt Bosma. Het begint met de samenwerking opzoeken met soortgelijke bedrijven die zijn gevestigd op bedrijventerreinen. Ook kan er contact worden opgenomen met het programmateam van Verduurzaming Bedrijventerreinen via www.pvbnederland.nl.

Financiering verduurzaming

Er is best veel toegang tot financiering, meldt mede-initiatiefnemer van het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen.  “Alleen moet dit wel georganiseerd worden. Banken zijn allang niet meer de enige manier van financiering. Er zijn provinciale fondsen waar geld geleend kan worden. Daarnaast zijn er veel subsidieregelingen en fiscale maatregelen.” Binnen het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen wordt gewerkt aan het goed zichtbaar maken van de bestaande regelingen. De gemeente Utrecht loopt hierin voorop.” Ook kan het team helpen bij het contact leggen met een netbeheerder die aangeeft dat het stroomnet vol is. “Vaak, maar niet altijd, zijn er nog wel mogelijkheden”, aldus Bosma. “We kijken wat er wél te regelen is.”

Beluister hier de hele podcast.