Persberichten

Reactie onderzoek ING: Durf onderscheid te maken.

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag
3 februari 2015

Reactie onderzoek ING: Durf onderscheid te maken.
De flexibiliteit van wetgeving is één van de grootste struikelblokken voor kleine ondernemers. Er wordt in de wet geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine bedrijven. Vooral in de wetgeving rondom de sociale zekerheid breekt dit kleine bedrijven op. De plicht om bij ziekte twee jaar lang het loon door te betalen leidt tot grote aversie om medewerkers aan te nemen. Wetgeving is niet toegespitst op snelle online ontwikkelingen en er heerst onzekerheid in de markt door constante veranderingen in het belastingstelsel. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘MKB 2025 – Naar een sterker MKB’ van het Economisch Bureau van ING.

Het rapport laat duidelijk zien dat er enorme kansen liggen door kleinere bedrijven in hun kracht te zetten. Het groeipotentieel van kleine, wendbare bedrijven en ondernemers is hoog. Echter, deze bedrijven profiteren nog onvoldoende van de mogelijkheden tot internationalisering of de Europese interne markt. Ze hebben minder financiële reserves en zijn gevoelig voor economische schommelingen.

Hans Biesheuvel: “Durf onderscheid te maken. Wij zien deze ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. Het potentieel van het MKB is enorm maar Nederland zet onvoldoende in op haar groeibriljant. Geef ondernemers de ruimte. Het zijn juist de wendbare bedrijven die kansen zien in de markt, nieuwe technieken in de markt zetten en snel inspelen op ontwikkelingen. Tegelijkertijd heeft deze groep ondernemers ook de grootste moeite met ‘one-size-fits-all wetgeving’ en is het lastiger voor kleinere bedrijven om financiering te vinden voor hun plannen.

Einde bericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Dekker, Directeur Public Affairs, via 06 22 43 57 49 of via m.dekker@onl.nl.
Het volledige rapport van het Economisch Bureau van ING is in te zien via deze link.