Nieuws

Reactie ONL op besluit stopzetten coronasteun

Vanwege positieve macro-economische cijfers heeft het demissionaire kabinet besloten tot het definitief stopzetten van de generieke coronasteunmaatregelen per 1 oktober. De koopkrachtcijfers zijn minder slecht dan verwacht, de werkloosheid is laag en de economie trekt weer aan. Vanuit dit perspectief begrijpt ONL het demissionaire kabinetsbesluit. Maar: macro-cijfers alleen zeggen niet alles. ONL blijft aandacht hebben voor de individuele ondernemers in bijvoorbeeld de evenementenbranche, nachthoreca en de kermisindustrie die nog niet of nauwelijks iets hebben kunnen organiseren en het afgelopen jaar niet of weinig gebruik hebben kunnen maken van de steunmaatregelen. Het ontbreekt bij het demissionaire kabinet aan de urgentie tot maatwerk om te voorkomen dat deze ondernemers met de finish in zicht tussen wal en schip vallen. Ondernemers verdienen rechtvaardigheid. Na een gedwongen sluiting is maatwerk noodzakelijk.

Het demissionaire kabinet tracht met de aangekondigde stop tijdig duidelijkheid te bieden aan ondernemers en uitvoeringsorganisaties voor de periode na 1 oktober. Wat ONL betreft is dit maar deels gelukt. Een concrete oplossing voor de zwaar getroffen sectoren die nog steeds niet open zijn is er nog niet en mogelijke coronascenario’s voor na 1 oktober zijn niet of nauwelijks uitgewerkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de anderhalve meter maatregel. Ook is het storend dat de subsidie-uitbetaling voor TVL Q2 2021 is vertraagd.

ONL-voorman Hans Biesheuvel: “Het besluit tot het stopzetten van de coronasteunpakketten komt niet als een verrassing. Tegelijkertijd maak ik mij zorgen om de ondernemers die nog lang niet op het omzetniveau van vóór de coronacrisis zitten. Bij juist dié ondernemers neemt het gevoel van onzekerheid en wanhoop nog verder toe nu duidelijkheid over mogelijke steun na 1 oktober ontbreekt en de TVL is vertraagd.”