Nieuws

Reactie op de brandbrief over ‘oneerlijke’ concurrentie

Internationale webreuzen als Amazon betalen in Europa minder belasting en zijn niet gebonden aan de regels waar ‘gewone’ bedrijven wel aan moeten voldoen. Ondernemer Eric van Rosmalen (Interfashion) maakt zich grote zorgen om de gevolgen van deze ‘oneerlijke’ concurrentie voor de detailhandel. In een serie brandbrieven roept hij de overheid op tot actie. Schoenvisie vroeg Inretail en Ondernemend Nederland (ONL) om een reactie.

Dit is waar de pijn zit: de fiscale wetgeving is verouderd. Nationale belastingstelsels zijn niet ingericht op bedrijven die globaal en via het internet opereren, maar ontworpen op fysieke vertegenwoordiging binnen de landsgrenzen. Daarbij profiteren buitenlandse internetbedrijven van belastingvoordelen. Kortom: met een hoofdkantoor op een strategische locatie hoeven grote internet-multinationals in de Europese Unie nauwelijks belasting af te dragen. “De fysieke detailhandel kampt met oneerlijke concurrentie”, zegt Eric van Rosmalen van agentuur Interfashion.

In een serie brandbrieven, waarvan de eerste op 19 april 2018 naar circa 450 mode- en schoenenretailers verstuurd werd, roept hij de overheid op tot actie. Die zou ‘verzaken de detailhandel in bescherming te nemen of toch minstens gelijkwaardig te behandelen’. “Het doemscenario dat er over enkele jaren vrijwel geen fysieke middenstand meer is, is meer dan reëel”, schrijft hij. “De toenemende macht van de internetbedrijven zal uiteindelijk leiden tot het uithollen van ons economische systeem en zelfs ten koste gaan van de welvaart, omdat de bestedingen voor een steeds groter deel buiten Nederland en Europa terecht gaan komen. Daardoor loopt de schatkist vele miljarden aan belastinggeld mis, en dat zal alleen maar verder toenemen als er niets ondernomen gaat worden.”

Reactie Hans Biesheuvel, mede-oprichter ONL

“Wat Eric van Rosmalen in zijn brieven benoemt, speelt bij een groot aantal bedrijven binnen verschillende branches. Zo hebben de leden van Platform Promotional Products (PPP, een brancheorganisatie voor o.a. leveranciers van kantoorartikelen en kerstpakketten, red.) ontzettend veel last van concurrentie van internetplatforms als Alibaba. Onze markt wordt overspoeld met buitenlandse pakketjes waar geen belastingen en invoerheffingen over worden betaald. Er wordt ook niet gekeken naar hoe de producten gemaakt zijn, terwijl de producten van Nederlandse ondernemers wél aan strenge voorschriften moeten voldoen.”

“Laat ik voorop stellen dat ik voor vrije handel ben. Concurrentie maakt ondernemers scherper. Maar dan moet het speelveld voor iedere deelnemende partij gelijk zijn en dat is nu niet het geval. Van Rosmalen vraagt aandacht voor een fenomeen – laat ik het ‘oneerlijke concurrentie’ noemen – dat sinds we uit de economische crisis zijn razendsnel in omvang toegenomen is. Zijn actie is een prima aanvulling op de boodschap die wij al een paar maanden afgeven. De column (https://onl.nl/columns/overspoeld-column/) die ik in februari dit jaar over het onderwerp schreef, is goed ontvangen in de Tweede Kamer. Wij worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over het Nederlandse handelsbeleid. Tijdens het volgende overleg zullen we het onderwerp absoluut benoemen.”

“De Kamer onderkent het probleem, maar de vraag is: wie gaat er wat aan doen en in hoeverre wil men de nek uitsteken? Het is een ingewikkelde kwestie. Ik geloof niet in een maakbare economie. De economie ontwikkelt zich zoals die zich ontwikkelt, het is aan de beleidsmakers om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden kloppend blijven. Concreet betekent dit dat de regering de middenstand zoveel mogelijk zou moeten ondersteunen en Nederlandse ondernemers meer lucht zou moeten geven. Hetzelfde geldt voor lokale overheden, waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan flexibeler bestemmingsplannen. Zo ontstaat er (weer) ruimte voor innovatie en vernieuwing.”

“Ik ben geen voorstander van een Europa dat onze belastingen gaat innen. Een of andere heffing in het leven roepen, zoals de Europese Commissie eind april deed, roept alleen maar weerstand op. De sleutel tot de oplossing ligt echter wel in Brussel. Op Europees niveau moet onderzocht worden of we de infrastructuur zodanig kunnen inrichten dat er een voor alle partijen gelijk speelveld ontstaat, waarbinnen iedereen gelijk belast wordt en aan dezelfde kwaliteitseisen moet voldoen.”

Klik hier om het artikel te lezen op de website van Schoenvisie.