NieuwsPoll

Resultaten poll cao’s en algemeen verbindend verklaren van cao’s

Resultaten poll cao’s en algemeen verbindend verklaring cao’s

Het draagvlak bij ondernemers voor het algemeen verbindend verklaren (AVV) van cao’s is zeer laag. Ruim 82% van de door ONL ondervraagde ondernemers geeft aan dat de AVV van cao’s afgeschaft moet worden zodat er meer ruimte is om zelf afspraken te maken. Als een cao AVV wordt, gaan de bepalingen in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers binnen een bepaalde sector gelden. Dit betekent dat een cao van toepassing kan zijn op werknemers en werkgevers die hier geen invloed op uit hebben geoefend.

onl-poll-caos-q3

 

 

Draagvlak voor cao’s is beperkt. Het is een methodiek uit vroegere tijden. Als ondernemer vind ik het belangrijk om goede arbeidsvoorwaarden te hebben voor mijn personeel, maar spreek ik dat bij voorkeur collectief in het bedrijf af, met de mogelijkheid tot individuele afspraken” -reactie Ondernemer

 

Ik wil goede mensen extra kunnen belonen” –reactie Ondernemer

 

Ondernemers voelen zich beperkt door algemeen verbindend verklaarde cao’s. De ruimte om afspraken op maat te maken die passen bij een specifieke situatie wordt tenietgedaan. Het is over het algemeen de wens om zelf tot overeenstemming te komen met de medewerkers. Ruim 88,5 % van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat cao’s niet algemeen verbindend verklaard moeten mogen worden, als ze geen ruimte bieden voor maatwerk op ondernemingsniveau. De optie van een dunne cao met veel ruimte voor maatwerkafspraken op ondernemingsniveau wordt door de helft van de ondervraagden toegejuicht. Door 24% wordt aangegeven dat ze überhaupt geen behoefte aan een cao hebben

onl-poll-caos-q4

AVV zou veel meer een minimum cao moeten worden en daarnaast eigen afspraken
-reactie ondernemer

 

Alleen bindend verklaren als meer dan 50% van de werkende mensen in een branche akkoord geeft en niet alleen een handvol vakbondsleden” – reactie ondernemer

 

In onze sector probeert men 100.000 mensen onder een cao te brengen die voor ruim 10.000 bedrijven zou gelden. Bedrijven zijn zeer uiteenlopend van omvang, specialisme en karakter. Onwerkbaar!” – reactie ondernemer

Ondernemers ervaren diverse problemen door het algemeen verbindend verklaren van cao’s. Aangegeven wordt dat klanten geen maatwerk of service geleverd kan worden vanwege de rigide bepalingen. De cao’s worden opgesteld door de vertegenwoordigers van grote bedrijven en sluiten niet aan bij de praktijk van kleinere ondernemers. Cao’s zijn omvangrijke teksten met complexe bepalingen, die geen ruimte laten voor flexibiliteit en geen rekening houden met de diversiteit van de gebonden partijen.

Algemeen verbindend verklaarde cao’s maken het lastiger mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te houden. De cao prijst deze groep uit de markt, omdat ze na verloop van tijd te duur worden voor het werk dat ze uitvoeren.

Onze activiteiten zijn zo divers dat er 3 en mogelijk zelfs 4 verschillende cao’s van toepassing kunnen zijn (op 4 van de 7 medewerkers), waardoor het toepassen zowel qua administratie als werkplanning onmogelijk wordt in een bedrijf met in totaal 7 medewerkers
–reactie ondernemer

Onze activiteiten zijn zo divers dat er 3 en mogelijk zelfs 4 verschillende cao’s van toepassing kunnen zijn (op 4 van de 7 medewerkers), waardoor het toepassen zowel qua administratie als werkplanning onmogelijk wordt in een bedrijf met in totaal 7 medewerkers
–reactie ondernemer

De verplichte kosten zijn hoog (pensioen, opleidingen). De opleidingskosten worden maar soms opgemaakt, omdat er toch voor betaald wordt; of overgeslagen omdat er geen tijd is. maatwerk is niet mogelijk
–reactie ondernemer


De resultaten laten zien dat er zeer weinig draagvlak is voor het algemeen verbindend verklaren van cao’s. Een bedrijf met zeven werknemers is anders dan een multinational, waarom zou een identieke cao dan passen? ONL ziet als mogelijke oplossing cao’s als raamwerk met basisbepalingen te laten fungeren. Binnen het raamwerk moeten bedrijven en medewerkers zo veel mogelijk individuele keuzes kunnen maken. Een one-size-fits-all-aanpak werkt niet meer.