NieuwsPoll

Resultaten Poll “Effecten van strengere grenscontroles op de export door Nederlandse ondernemers”.

Resultaten Poll “Effecten van strengere grenscontroles op de export door Nederlandse ondernemers”.

Exporterende ondernemers laten zich niet afschrikken door strengere grenscontroles in Duitsland, Zweden en Denemarken. Bij het huidige niveau van de grenscontroles ondervinden zij vooralsnog weinig hinder. Dit blijkt uit de poll van ONL voor Ondernemers van januari 2016.

Ondernemers geven aan dat de strengere controles vooral leiden tot tijdverlies. Ook werken de strengere controles kostenverhogend. Ondernemers hebben wel begrip voor de strengere controles. Zij geven aan dat zij de controles nodig achten om de vluchtelingenstroom uit Syrië te beheersen. Een meerderheid van 60% van de ondernemers geeft aan dat zij ook bij strengere controles aan de Nederlandse grens wél zouden blijven exporteren.

Wat merk je precies van de strengere grenscontroles in onder andere Duitsland, Denemarken en Zweden?

1

 

Heeft de onzekerheid rondom Schengen en het vrije verkeer van goederen en diensten een effect op jouw bedrijf?

2

Zou je minder exporteren wanneer Nederland zelf ook weer grenscontroles in zou voeren?
3

De grenscontroles zijn ingesteld om de stroom vluchtelingen door Europa af te remmen. Als je moet kiezen tussen het openhouden van de grenzen vanwege de handel en het streng controleren van de grenzen vanwege de vluchtelingenstroom, wat zou je dan kiezen?

4