NieuwsPoll

Resultaten poll functioneren Belastingdienst

Resultaten poll functioneren Belastingdienst.

Ondernemers ondervinden hinder van de huidige situatie bij de Belastingdienst. Naar aanleiding van ophef over het functioneren van de belastingdienst heeft ONL onderzocht in hoeverre ondernemers hier in de praktijk last van hebben. Uit de poll blijkt dat bijna de helft van de door ONL ondervraagde ondernemers last heeft van slecht functioneren van de Belastingdienst. De Belastingdienst is slecht te bereiken vinden ondernemers. Aangegeven wordt dat het vaak lastig is om de Belastingdienst te bereiken voor technische vragen en dat een groot deel van de ondernemers niet binnen een redelijke termijn met een belastinginspecteur kan overleggen over de af te dragen belastingen. Desondanks is het merendeel van de ondernemers wel in staat om vooraf een inschatting te maken over de totale belastingafdracht van het bedrijf.

Door 49,65% van de door ONL ondervraagde ondernemers wordt aangegeven dat ze last hebben van het functioneren van de Belastingdienst. Als voornaamste problemen worden de communicatie en de bereikbaarheid genoemd. Ondernemers geven aan dat verzoeken en correspondentie te lang blijven liggen en dat er soms überhaupt geen reactie komt. Dit maakt het voor sommige ondernemers noodzakelijk om een belastingadviseur, accountant of fiscalist in te schakelen.

 

Verzoeken en correspondentie blijven veel te lang liggen zonder bevestigingen en andere berichten.” – reactie ondernemer

Nul communicatie, lang wachten op antwoord en/of feedback, te veel loketten etc.” – reactie ondernemer

Ik hoor te veel verhalen dat de belastingdienst niet bereid is tot afspraken vooraf. Te veel ervaren medewerkers verlaten de belastingdienst, er is nu al onderbezetting.” –reactie ondernemer

Ondanks dat het merkbaar is dat de werkdruk bij de Belastingdienst is toegenomen, leidt dit bij ons niet tot problemen” –reactie ondernemer

OB van Q2, Q3 en Q4 2016 nog niet vastgesteld op 14 februari 2016. Zonder enige communicatie”. –reactie ondernemer

Van de ondervraagde ondernemers is 44,84% het oneens tot zeer oneens met de stelling “het is voor mij eenvoudig de Belastingdienst te bereiken voor technische vragen over mijn aangifte”. Het rechtstreeks benaderen van de verantwoordelijke ambtenaren is lastig tot onmogelijk. De mensen die wel telefonisch bereikbaar zijn, hebben vaak geen beslissingsbevoegdheid of kennis van zaken.

 

“Niemand is rechtstreeks bereikbaar en mailverkeer wordt uit de weg gegaan” – reactie ondernemer

Als je belt krijg je iemand die geen beslissingsbevoegdheden heeft” –reactie ondernemer

Bereikbaarheid is redelijk, echter inhoudelijk ingaan op een casus blijkt lastig. Stukken zijn vaak onvindbaar” – reactie ondernemer

Je kan alleen de belastingtelefoon bereiken. Iemand met echt verstand van zaken krijg je niet te spreken. De belastingtelefoon fungeert als schil om de weinige personen met kennis af te schermen” – reactie ondernemer

 

 

Het is volgens 44,10% van de ondernemers lastig om binnen een redelijke termijn, met een redelijk niveau van zekerheid, met een belastinginspecteur vooraf te overleggen over de af te dragen belastingen. Inspecteurs zijn lastig bereikbaar en rechtstreeks afspraken maken is moeilijk. Van de ondervraagde ondernemers zou 33,5% het fijn vinden om vaker vooraf met de Belastingdienst te overleggen, om meer zekerheid te krijgen over de aangifte. Maar dan wel met een beslissingsbevoegde ambtenaar met verstand van zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONL concludeert dat alle recente ophef, problemen en reorganisaties bij de Belastingdienst een negatief effect hebben op het ondernemersklimaat. Een hoge belastingmoraal en vertrouwen in de Belastingdienst vormen hoekstenen van onze economie. Namens ondernemers willen we dat er zo spoedig mogelijk orde op zaken gesteld wordt.