NieuwsPoll

Resultaten poll over vaderschapsverlof

Resultaten poll over vaderschapsverlof

Momenteel krijgen moeders vanaf de bevalling 12 weken betaald kraamverlof. Vaders krijgen twee dagen betaald vaderschapsverlof direct na de bevalling, wat vanaf 2019 verruimd wordt tot 5 dagen betaald verlof. Meerdere organisaties zijn van mening dat er een langer vaderschapsverlof moet zijn, om vaders meer te betrekken bij de zorg en opvoeding van kinderen en om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Zo stelt D66 voor dat vaders en meemoeders 12 weken extra betaald ouderschapsverlof krijgen, de kosten: ongeveer €200 miljoen.

Twaalf weken betaald ouderschapsverlof is voor de achterban van ONL onacceptabel. Uit reacties blijkt duidelijk dat deze maatregel werkgeverschap nog onaantrekkelijker maakt. De ervaring leert dat deze kosten uiteindelijk op het bord van de ondernemers terechtkomen. Eveneens problematisch is het moeten zoeken en betalen van vervangend personeel gedurende het verlof. onl-vaderschapsverlof-quotes-1Dit betekent overigens niet dat het ouderschapsverlof onbespreekbaar is, maar er moet wel rekening gehouden worden met de ondernemer. De Wet Werk en Zekerheid, twee jaar loon doorbetalen bij ziekte en de wet DBA maken werkgeverschap nagenoeg onbetaalbaar. Als werk of opdrachtgever lopen ondernemers het risico onverwachte kosten te maken. Steeds meer kosten komen al dan niet via premies voor rekening van ondernemers. Voordat ouderschapsverlof geregeld wordt, moeten eerst andere obstakels op de arbeidsmarkt weggenomen worden.

onl-vaderschapsverlof-grafiek-3

 

Wettelijke verruiming van het vaderschapsverlof is een nieuw obstakel omonl-vaderschapsverlof-quotes-2 personeel aan te nemen. Het is een voorbeeld het opnieuw vergroten van de regeldruk die ondernemers hindert. Uit een enquête onder de achterban van ONL kwam duidelijk naar voren dat ouderschapsverlof liever in overleg met de werknemer geregeld wordt. Het grootste gedeelte van de ondervraagden (40%) geeft aan dat kraamverlof iets is dat in overleg met werknemers geregeld wordt. De meeste ondernemers hebben dan ook de voorkeur voor een systeem waarin ouderschapsverlof onderling geregeld wordt tussen werknemer en werkgever. Aangeven wordt dat met name voor kleine ondernemingen geen standaardoplossingen gemaakt kunnen worden.

 

Dit betekent niet dat ondernemers tegen een ouderschapsverlof zijn. Een veel gehoorde mogelijkheid is dat werknemers opgespaarde (vakantie)dagen inzetten als ouderschapsverlof. De meerderheid vindt het een goed idee dat werknemers in een bepaalde periode meer werken om in een andere periode verlof te kunnen nemen. Hierbij de kanttekening dat dit het beste zonder overheidsinmenging door werkgever en werknemer samen geregeld kan worden.

 

onl-vaderschapsverlof-quotes-3