Poll

Resultaten poll over vermogensrendementsheffing

Resultaten poll Vermogensrendementsheffing

De nieuwe vermogensrendementsheffing moet tegengehouden worden omdat deze leidt tot onrechtvaardige situaties. Vanaf 2017 geldt er een gedifferentieerd forfaitair rendement. Dit betekent dat er 3 vermogensschijven komen. De belastingdienst gaat er vanuit dat er meer voordeel is naarmate de grondslag hoger is. Daarom wordt bij iedere volgende schijf een hoger percentage gebruikt om het voordeel te berekenen. Over dit voordeel dient 30% inkomstenbelasting betaald te worden. In de praktijk betekent dit dat beleggers meer belasting moeten afdragen dan aan rendement kan worden behaald, of gedwongen worden risicovoller te beleggen.

ONL peilde hoe ondernemers denken over de vrh-poll-ondernemer1vermogensrendementsheffing. Duidelijk is dat ondernemers de fictieve rendementen niet halen. Bij 21,49% van de ondervraagden is dit niet het geval en bij 59,50% is dit helemaal niet het geval.

vrh_v4_behaaldrendement

 

 

 

De nieuwe vermogensrendementsheffing kent een drietal grote mankementen. Het eerste is dat het fictief en niet het werkelijk behaalde rendement belast wordt. Conservatieve beleggers lopen het risico meer belasting te moeten betalen dan aan rendement kan worden behaald. Dit wordt bevestigd door de Raad van State. Ondernemers hebben het idee hierdoor gedwongen te zijn meer beleggingsrisico te nemen dan zij zelf willen.

 

vrh-poll-ondernemer2

 

vrh_v1_meervermogen

 

Het tweede probleem is dat het systeem veronderstelt dat meer vermogen tot een hoger rendement leidt. Een aanname die in de theorie noch in de praktijk bewezen is. Meer dan driekwart van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat meer vermogen niet betekent dat er een hoger rendement behaald wordt.

vrh-poll-ondernemers3

 

Het derde probleem is dat de berekening van de verschuldigde vermogensrendementsheffing aanzienlijk gecompliceerder is geworden. Voortaan moet een rekenmodule doorlopen worden alvorens inzichtelijk is hoeveel vermogensrendementsheffing betaald moet worden. Van een vereenvoudiging kan dan ook niet gesproken worden.

ONL pleit er voor dat het gedifferentieerde forfaitaire stelsel zo snel mogelijk aan de kant geschoven wordt. Bij de belasting op vermogen dient het daadwerkelijk rendement belast te worden. In deze opvatting worden ondernemers gesterkt door het Centraal Plan Bureau, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de Bond voor Belastingbetalers.

vrh-poll-ondernemer4