NieuwsPoll

Resultaten poll sociale zekerheid en werkgeverslasten

Resultaten poll over sociale zekerheid en werkgeverslasten. 

Werknemers en werkgevers moeten meer zeggenschap hebben in de opbouw en verdeling van sociale zekerheden, dat vinden ondernemers. Ruim driekwart van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat medewerkers en werkgevers meer keuzevrijheid moeten hebben in hoe sociale zekerheidsrechten worden verdeeld en opgebouwd. Op deze manier is maatwerk mogelijk en kan rekening gehouden worden met specifieke wensen en situaties. Als het aan ruim 72% van de ondervraagde ondernemers ligt, dan kan een medewerker kiezen om afstand te nemen van bepaalde zekerheidsrechten om dit anders te besteden. Bijvoorbeeld jonge werkenden de mogelijkheid te geven om geen pensioen op te bouwen en dit bedrag te investeren in scholing en ontwikkeling.

Wij werken voor 98% met vrouwen, in de detailhandel, betere en meer kinderopvang is voor deze groep wenselijk.” – reactie ondernemer

Elke persoon is anders. Dit zou dus ook meer flexibel ingestoken moeten worden. Vind je zekerheid belangrijk dan ga je voor zeker. Vind je persoonlijke ontwikkeling belangrijk dan kan je daarvoor kiezen.” – reactie ondernemer

Keuzevrijheid leidt altijd tot een beter draagvlak!” – reactie ondernemer

 

 

“Nederland is goed opgeleid en de one-size-fits-all tijd en paternalistische overheid zijn wel achterhaald.” -reactie ondernemer.

Recent heb ik twee hoogopgeleide medewerkers in dienst genomen die geen pensioen willen opbouwen. Dat hebben ze al anders geregeld. Dan loop je aan tegen afstandsverklaringen bij pensioenverzekeraars.” – reactie ondernemer.

Een werknemer heeft ook al recht op AOW, wil deze meer inkomenszekerheid dan moet en mag deze persoon daar zelf voor kiezen. Hetzelfde geldt m.i. voor scholing, want een carrière is ook afhankelijk van persoonlijke ambities.” -reactie ondernemer.

Omdat dit feitelijk om de loopbaan/inkomsten van de medewerker zelf gaat, lijkt het mij niet meer dan fair dat de medewerker daar zelf ook sturing op kan hebben.” – reactie ondernemer.

Ondernemers zijn ook voor aanpassingen aan het huidige sociale zekerheidsstelsel. De werkloosheidsuitkering (WW) zou een kortdurende activerende uitkering moeten worden. Ook ten aanzien van onderwijs en ontwikkeling zien ondernemers graag veranderingen, bijna driekwart van de ondervraagde ondernemers is van mening dat de O&O-fondsen afgeschaft moeten worden. Ondernemers zien in plaats hiervan liever individuele scholingsbudgetten voor werkenden of de mogelijkheid voor werknemers en werkgevers om zelf afspraken over scholing te maken.