NieuwsPoll

Belangrijkste resultaten van de poll over subsidies en aftrekposten voor innovatie

ONL zet zich in voor subsidies die écht aansluiten op de wensen van ondernemers. Het aanvraagproces moet begrijpelijk en toegankelijk zijn. Nederland is voor innovatie steeds meer afhankelijk van het mkb. Daarom zijn subsidies niet alleen belangrijk voor ondernemers, maar ook voor Nederland als concurrerende economie.

Recent hebben wij een poll uitgezet onder ondernemers om te peilen wat hun ervaringen zijn met subsidies en aftrekposten voor innovatie. Hieruit bleek dat toegang tot subsidies vaak een rol speelt bij de beslissing om in te zetten op innovatie.

Onderstaande in welke mate subsidies en aftrekposten een rol spelen bij het overgaan tot innovatie

Toch blijken veel ondernemers niet bekend te zijn met de verschillende instrumenten die de overheid beschikbaar stelt om innovatie te stimuleren.

Hieronder de percentages van ondernemers die zeggen bekend te zijn met de verschillende innovatie instrumenten


De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) blijkt naast de bekendste, ook het meest gebruikte instrument. Dit is een fiscale innovatieregeling waarmee een ondernemer de kosten voor Research & Development kan verlagen.
De ervaringen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder de gepeilde ondernemers blijken sterk uiteen te lopen.

Hieronder in percentages de ervaringen van ondernemers met de RVO

Opmerkelijk is dat veel respondenten hebben aangegeven dat de aanvraag van subsidie zo ingewikkeld is dat zij zich genoodzaakt zien een specialist in de arm te nemen, of in zijn geheel af te zien van de aanvraag.
Om deze reden wil ONL dat de overheid niet alleen passende subsidies verstrekt, maar ook inzet op het verbeteren van de toegankelijkheid van subsidies.