NieuwsPoll

Resultaten poll Werkkostenregeling

Resultaten poll Werkkostenregeling (WKR)
De WKR, gepresenteerd als vereenvoudiging van wetgeving, is een doorn in het oog van ondernemers. In de praktijk zijn de administratieve lasten en de onduidelijkheid toegenomen. ONL vindt het noodzakelijk dat de gerichte vrijstellingen verruimd worden en dat de vrije ruimte voor het klein bedrijf verhoogd wordt.

wkr-reactie1Sinds 1 januari 2015 vervangt de werkkostenregeling (WKR) de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. De WKR geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.
Onder de WKR mogen werkgevers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor medewerkers. Over het bedrag boven de vrije ruimte dient 80% belasting betaald te worden.

 

wkr-reactie2

De vrije ruimte, van 1,2%, is in de praktijk veel te laag. Ruim 85% van de ondervraagde ondernemers geeft aan hier niet mee uit de voeten te kunnen. Een keer met het team uit eten gaan om het afronden van een project te vieren, kan de vrije ruimte al opvullen. Kerstpakketten slinken of verdwijnen omdat ze anders tegen een 80% tarief worden belast. Pijnlijk voor ondernemers die personeel willen belonen dat een jaar hard heeft gewerkt voor de zaak.
Ruim 35% van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat medewerkers minder zaken vergoed of verstrekt krijgen, zoals bijvoorbeeld onkostenvergoedingen en kerstpakketten, uit angst voor naheffingen. De mogelijkheid 80% belasting over verstrekkingen te moeten betalen maakt dat ondernemers minder makkelijk verstrekkingen doen.

wkr-q52

Een ander wkr-reactie3probleem in de praktijk is de onduidelijkheid. Voor 47% van de ondervraagden is het niet duidelijk wat ze wel en niet aan een medewerker mogen geven binnen de werkkostenregeling. De WKR moest een vereenvoudiging zijn, maar maakt de praktijk alleen maar gecompliceerder. In de praktijk moeten ondernemers nu eerst langs een accountant voordat ze een verstrekking doen. Van de ondervraagden geeft 39% aan blind te varen op het advies van accountants en fiscalisten

 

wkr-reactie4

De WKR heeft daarnaast tot een aanzienlijke verhoging van de administratieve lasten geleid. Ruim 68% geeft aan dat de WKR in hun bedrijfwkr-reactie5 tot hogere administratieve kosten en/of lasten heeft geleid. Ondernemers worden gedwongen om een jaar lang  alle uitgaven bij te houden en alle uitgaven die onder de WKR vallen af te zetten tegen de (veranderende) loonsom. Met de rekenmachine in de hand moet vervolgens gezorgd worden dat de vrije ruimte niet word overschreden. In vele gevallen zal een accountant of fiscalist ingeschakeld worden.

De WKR heeft derhalve niet geleid tot een vereenvoudiging. In de praktijk zijn de administratieve lasten en de onduidelijkheid toegenomen. ONL vindt het noodzakelijk dat de vrije verstrekkingen verruimd worden en dat de vrije ruimte voor het klein bedrijf verhoogd wordt.