Poll

Resultaten poll positie zelfstandig professionals (ZZP’ers) en Wet DBA

Resultaten poll positie zelfstandig professionals (ZZP’ers) en Wet DBA

De Wet DBA kost ondernemers nog steeds opdrachten en inkomsten, de opschorting van de handhaving heeft dit niet veranderd. Naar aanleiding van signalen uit de markt besloot ONL onderzoek te doen naar de effecten van de opschorting van de Wet DBA en de mogelijke manieren om de positie van de zelfstandig professional duurzaam te regelen. Ondanks de opschorting van de handhaving geeft 54% van de ondernemers aan dat zelfstandig professionals nog steeds niet ingehuurd worden. Aangegeven wordt dat er snel duidelijkheid moet komen. De Wet DBA moet in de prullenbak en plaats maken voor een nieuw systeem, aldus de ondernemers.

 

Er zijn nog steeds opdrachtgevers en intermediairs die zp’ers voor het blok zetten: payroll of geen opdracht” –reactie ondernemer

Het idee dat men iets kan uitstellen is een typisch politiek instrument. Ondernemers willen gewoon en helderheid en willen het niet naar de toekomst schuiven” –reactie ondernemer

Persoonlijk weinig problemen, behalve dat er nu 50 a4-tjes moet worden geparafeerd en getekend i.p.v. 1  VAR-verklaring” –reactie ondernemer

Vooral bij de overheid zijn er amper opdrachten of alleen via detachering mogelijk” –reactie ondernemer

 

Gevolgen opschorting handhaving DBA

Opdrachtgevers dwingen zelfstandig professionals nog steeds in payroll- of detacheringsconstructies. Zelfstandig professionals merken weinig positieve effecten van de opschorting van de handhaving. Door 54% van de ondernemers wordt aangegeven dat zelfstandig professionals nog steeds niet of moeilijk ingehuurd worden. Ook overheden blijken weinig vertrouwen te hebben in de opschorting van de handhaving. Verschillende opdrachtnemers melden dat overheden geen opdrachten verlenen en anders alleen maar dienstverbanden of payroll-constructies willen.

De communicatie van de Belastingdienst neemt de onzekerheid in de markt niet weg. Het is noodzakelijk om ondernemers snel duidelijkheid te geven over de handhaving van de Wet DBA. Ruim 42% van de ondervraagden zegt dat deze duidelijk uiterlijk in maart 2017 al nodig is, om onzekerheid op de markt te voorkomen. Voor bijna 25% van de ondernemers geeft aan dat er uiterlijk mei 2017 duidelijkheid moet zijn over de handhaving van de Wet DBA.

 

Zekerheid na de Wet DBA

Ondernemers willen een nieuw systeem voor zelfstandig professionals en geen reparatie van de Wet DBA. Ruim 85% van de ondervraagden geeft aan dat de Wet DBA in de prullenbak thuishoort en dat er een nieuw systeem moet komen.

 

De DBA heeft nu al zo’n slechte afdronk en staat synoniem voor ‘onzekerheid’ en ‘gevaar’ voor opdrachtgevers, dat alleen deze afkorting al tot een negatief resultaat voor zzp’ers leidt. Opnieuw naar de tekentafel en met iets komen dat wel werk ten zekerheid biedt aan alle partijen, met een nieuwe naam” –reactie ondernemers

Vrije keuze in of je zelfstandig bent of in loondienst wil. Enkel aan de onderkant van de markt mensen beschermen, waar uitbuiting dreigt” –reactie ondernemer

 

 

Een systeem van modelcontracten, zonder een wettelijke en fiscale grondslag, is niet geschikt om vooraf zekerheid te bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dit geeft ruim 78% van de ondervraagde ondernemers aan. Aangegeven wordt dat modelcontracten de werkelijkheid niet kunnen volgen. Het is noodzakelijk om een duurzame oplossing te bieden voor alle problemen omtrent de positie van zelfstandig professionals.

Duidelijk is dat zelfstandig professionals als ondernemers gezien moeten worden. Ze ondernemen voor eigen rekening en risico en zijn niet te vergelijken met werknemers. Ruim 56% van de ondervraagden vindt dat zelfstandig professionals een eigen wettelijke grondslag en fiscale regels moeten krijgen, om hun positie goed te regelen. Tegelijkertijd geeft 54% van de ondervraagden aan dat zelfstandig professionals (zzp’ers) hetzelfde behandeld moeten worden als ondernemers die personeel in dienst hebben. Aangegeven wordt dat het wel of niet hebben van personeel niet bepaalt of je ondernemer bent.

Geen verplichte sociale zekerheid voor zelfstandigen

Het merendeel van de opdrachtnemers en de opdrachtgevers ziet geen heil in een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verplichting om een pensioen op te bouwen in een collectieve voorziening voor zelfstandig professionals.

Onderscheid werknemer – zelfstandig professionals

Opdrachtnemers en opdrachtgevers hebben dringend behoefte aan duidelijkheid omtrent de positie van zelfstandig professionals. Zelfstandigen hebben er veelal voor gekozen om voor eigen rekening en risico te ondernemen wat hun onderscheid van werknemers. Er is behoefte aan duidelijke criteria op basis waarvan vooraf gezien kan worden of een werkende zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal ondernemer of werknemer is.

Dit onderzoek van ONL is een eerste aanzet om te bepalen welke mix van criteria geschikt is om te bepalen of een zelfstandige volledig als ondernemer werkt (en dus ook niet als werknemer gezien kan worden.)

Het criterium dat het meest genoemd wordt is de eigen bewuste keuze door de ondernemer. Dit uit zich door middel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Andere veelgenoemde criteria zijn de kapitaalinvesteringen die een zelfstandige doet in het bedrijf, de mogelijkheid om zelf het tarief te bepalen, acquisitie van opdrachten en de eigen verantwoordelijkheid om zelf verliezen te nemen blijken goede graadmeters.

Het valt op dat de mogelijkheid om zich vrij te laten vervangen of het werken op locatie en met middelen van een opdrachtgever juist niet als onderscheidende criteria worden gezien.

Criteria om te bepalen of een zelfstandige ondernemer is:

  • KvK nummer
  • Investeringen in bedrijf met eigen kapitaal
  • Bepalen eigen uurtarief en geen garantie van vaste vergoeding
  • Activiteiten gericht op resultaat
  • Persoonlijke en substantiële deelname in winst en verlies van de onderneming
  • Acquisitie eigen opdrachten

Criteria die niet geschikt zijn om te bepalen of een zelfstandige ondernemer is:

  • Vrije vervangbaarheid
  • Werken in eigen ruimtes en/of met materiaal in eigen bezit van de zelfstandige