Nieuws

Rondetafelgesprek beleid buitenlandse handel

Woensdag 20 juni 2018

Rondetafelgesprek beleid buitenlandse handel 

Op woensdag 20 juni was Hans Biesheuvel, namens ONL, genodigde tijdens het rondetafelgesprek over de Beleidsnota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Nederlandse bedrijven kunnen goed concurreren in het buitenland, maar veel MKB’ers moeten hun weg naar buitenlandse handel nog vinden. Het blijft lastig om buitenlandse markten te betreden. Slechts 9% van de MKB-bedrijven opereren internationaal.

Een van de punten die werden benoemd die een rol spelen in de stap naar meer internationale handel, is financiering. Veel MKB-bedrijven krijgen moeilijk toegang tot financiering om internationaal te kunnen handelen. Het beleid buitenlandse handel en handelsbevordering sluiten onvoldoende aan op de wensen en behoeften van het MKB. Het lijkt erop dat het handelsbeleid voornamelijk multinationals en gevestigde partijen ondersteunen, terwijl het grootste gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven als middelgroot en klein te kwalificeren is.

Verder heeft Hans Biesheuvel ook aangegeven dat ondernemers die internationaal opereren bezig zijn met IMVO en MVO, zij vinden dit ook belangrijk. Echter mag het niet zo zijn dat importeurs en groothandelaren concurrentiegevoelige informatie moeten delen en zichzelf daarmee buitenspel zetten.

Het is voor ondernemers nog steeds onduidelijk bij welke instanties ze terecht kunnen omtrent internationale handel. De oprichting van Trade NL, de Werkplaats en NL International Business (NLIB) hadden tot een krachtenbundeling ten aanzien van internationaal zakendoen moeten leiden. In de praktijk blijken deze publiek gefinancierde initiatieven te concurreren met RvO en de diplomatieke dienst.

Het uitgangpunt bij beleid over buitenlandse handel en handelsbevordering moet MKB-First worden Er moeten concrete maatregelen komen om het handelsbeleid MKB-proof te maken.

Klik hier om het position paper te lezen van ONL.