Nieuws

Rondetafelgesprek Brexit

Op donderdag 19 april was er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Brexit, namens ONL was Hans Biesheuvel hierbij aanwezig. Er werd benadrukt dat de Brexit niet alleen maar zorgt voor belemmeringen maar ook kansen biedt voor Nederlandse ondernemers. Er moet gewerkt worden aan een sterk en gericht plan, door ondernemers en het kabinet samen opgesteld. De Brexit kan moeilijkheden met zich meebrengen, maar aan de andere kant kunnen de Nederlandse producten de Britse producten vervangen.

Hoeveel schade de Brexit voor de Nederlandse ondernemers zal kosten is niet precies in te schatten. Een grote zorg vanuit de ondernemers is de douane. Export naar het Verenigd Koninkrijk zal mogelijk bemoeilijkt worden. De controles die uitgevoerd moeten worden aan de douane zal extra tijd en administratieve werkzaamheden kosten. En dan zijn er ook nog de invoerheffingen. “Ik ben vooral bang dat kleine ondernemers het erg zwaar gaan krijgen. Aan hen wordt nog niet genoeg gedacht,” Hans Biesheuvel tijdens het rondetafelgesprek. Toegang tot (export)krediet is erg belangrijker. Er moet geïnventariseerd worden of alle exportfaciliteiten m.b.t. de Brexit, aansluit op de behoefte van ondernemers. Ondersteuning op maat voor mkb’ers is van groot belang tijdens de Brexit.

ONL heeft extra aandacht gevraagd voor de kleine ondernemingen. Hans Biesheuvel tijdens het rondetafelgesprek: “Voor kleine ondernemingen is de extra tijd en het geld dat zij kwijt zijn aan douane controles en invoerheffingen niet te overzien.” Voor Nederland is het wel mogelijk om de rol van het Verenigd Koninkrijk over te nemen als toegangspoort voor derde landen naar de EU. Ook moet er een helder aanspreekpunt komen voor ondernemers om problemen op te lossen, als gevolg van de Brexit.