Nieuws

Rondetafelgesprek Handelsbeleid

Maandag 11 september 2017 was er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het handelsbeleid, namens ONL was Hans Biesheuvel hierbij aanwezig. Hierbij benadrukte hij dat export en handel niet vanzelfsprekend is. Er moet voortdurend geïnvesteerd en hard gewerkt worden om hierin succesvol te zijn. “Daarom zijn wij voorstander van een minister die daar straks echt op gefocust is. Een derde van de banen in Nederland en een derde van wat we verdienen is afhankelijk van de export. Het is de levensader van de Nederlandse economie. We kunnen daar niet hard genoeg aan werken en het niet goed genoeg coördineren. Wat mij betreft krijgen we straks dus een gefocuste minister voor Internationale Handel,” aldus Hans Biesheuvel.

De vraagsturing van het bedrijfsleven centraal moet staan in het handelsbeleid. Biesheuvel: “Dat gaat wat mij betreft veel verder dan alleen topsectoren. De topsectoren zijn belangrijk; er zitten bedrijven in die belangrijk zijn voor Nederland. Maar het Nederlandse bedrijfsleven is vele malen breder. Ik pleit er echt voor om dat ook daadwerkelijk breder te trekken, maar vooral om eens goed uit te zoeken waar precies de vraag zit.” Nog geen 10% van het mkb is actief, en dat is eigenlijk al 30 jaar ongeveer hetzelfde. Dat percentage stijgt niet. Er is dus alle reden om heel diepgaand te bekijken waar het mkb behoefte aan heeft, en om van daaruit weer te bekijken hoe we die ondersteuning hier in Den Haag gaan structureren.

ONL heeft tevens aandacht gevraagd voor de financiering. Het is ontzettend lastig om financiering te vinden om internationaal te ondernemen. Dit geldt in het bijzonder voor start-ups, kleine bedrijven en bedrijven zonder track-record. Een Qredits voor export zou hierbij helpen. “Qredits richt zich vooral op het financieren van bedrijven die nog niet een enorm trackrecord hebben, nog niet een fantastische balans hebben, waarmee ze allerlei onderpand kunnen geven, maar toch de kans krijgen om succesvol te zijn. Ik denk dat dat ook juist kleine bedrijven een leuke stimulans zou kunnen zijn om toch de kans te pakken,” aldus Biesheuvel.

Klik hier om het position paper handelsbeleid van ONL te lezen.