De Schaduwbegroting is de begroting door de ondernemers

De basis voor de Schaduwbegroting is de input van ondernemers uit het hele land. Via onze polls, themabijeenkomsten, ondernemersbijeenkomsten en individuele gesprekken geven ondernemers aan wat de inhoud van de Schaduwbegroting moet zijn.

Samen met experts, academici en ondernemers werken we deze inbreng vervolgens uit tot concrete beleidsvoorstellen. Het resultaat is een verstandig alternatief voor de Miljoenennota.

De Toekomst van Groei – Schaduwbegroting 2017

Op 9 september 2016, tijdens De Nationale Ondernemersdag, is de Schaduwbegroting voor het jaar 2017 officieel gepresenteerd.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp nam het eerste exemplaar van de Schaduwbegroting in ontvangst.

Sloop de groeibarrières - Schaduwbegroting 2016

De economie groeit naar verwachting met 2,1% in het jaar 20161. Dit schept ruimte op de overheidsbegroting om maatregelen te nemen die de economie versterken.

De tijd van crisismaatregelen is voorbij, we gaan over op herstelwerkzaamheden. ‘Never waste a good crisis’. Dit is daarom het moment om de groeibarrières in Nederland te slechten.

Ruim baan voor groei – Schaduwbegroting 2015

Het Schaduwkabinet heeft voor ogen om de economie op korte termijn weer in vorm te krijgen, met een groei- cijfer van 3%.

Om dit te realiseren investeert het Schaduwkabinet tot aan het jaar 2021 in totaal e 43,5 miljard in de Nederlandse economie.

De groeiagenda voor Nederland – 2014

Waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen?

Een krachtige en slagvaardige economie. Wendbaar, innovatief en duurzaam. Dat is het beeld van het Nederland van de toekomst dat ons als schaduwkabinet voor ogen staat.