NieuwsPersberichten

Schaduwkabinet ondernemers komt met alternatieve begroting 2015

Nieuwsbericht
Den Haag, dinsdag 17 juni 2014

Schaduwkabinet ondernemers komt met alternatieve begroting 2015

‘Nu investeren in ruimte voor ondernemers, levert een groeiende economie, banen en koopkracht op’, zegt Hans Biesheuvel, minister-president van het Schaduwkabinet en initiatiefnemer van ONL voor Ondernemers, de belangenbehartiger voor ondernemers. Dinsdag 17 juni komt het Schaduwkabinet bijeen om te overleggen over de rijksbegroting en de inzet voor de provinciale verkiezingen.

Op de tweede dinsdag van september zal het Schaduwkabinet de Ondernemersrede houden en de schaduwbegroting publiek maken.

De economie is nog broos en de werkloosheid is nog steeds zorgwekkend hoog. ONL voor Ondernemers pleit daarom voor meer ruimte voor ondernemers en minder regelzucht. ‘Ondernemers kunnen vaak geen werknemers aannemen, vanwege te hoge lasten. Daarnaast zijn allerlei regels nodeloos ingewikkeld. Ondernemers komen vaak nauwelijks toe aan waar ze echt goed in zijn: ondernemen. Dat moet anders. De groeiagenda van Nederland moet leidend zijn. We moeten ondernemers de ruimte geven. Dat is goed voor heel Nederland. Groei begint namelijk vooral bij de kleine ondernemers. 85% van de nieuwe banen wordt gecreëerd door bedrijven met minder dan 25 werknemers. ‘Geef ondernemers hun onderneming terug.’

Het Schaduwkabinet is vorig jaar in het leven geroepen om ondernemers een betere stem te geven in de politiek en de media. De leden zijn ondernemers en hebben ieder een thema onder hun hoede.

Een aantal basisprincipes verenigt hen: Hoe gaan we in Nederland de komende jaren ons geld verdienen?

Think Small First & Self-employment”:
Durf onderscheid te maken. Kleine bedrijven lopen meer risico en hebben dus meer ruimte nodig.

Instellen van “ONL-norm” voor ondernemers. Van alle meevallers gaat 2/3e naar kleine en middelgrote ondernemingen.

Lasten structureel omlaag voor burgers en bedrijfsleven. Burgers houden netto meer over om te besteden. Bedrijven houden meer over om te investeren.

Think Small First. Neem bij nieuwe regels kleine bedrijven als uitgangspunt, zonder kleine bedrijven uit waar nodig. Instellen van een Minister van Deregulering.

Investeren in onderwijs & aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs. De overheid moet maximaal inzetten op self-employment en onderwijs. Bedrijven hebben zo het benodigde menselijk kapitaal beschikbaar en het geeft mensen de mogelijkheid zichzelf maximaal te ontplooien. Mensen hebben vervolgens de skills om zelf initiatief te nemen.

Langjarig beleid en een stabiele, betrouwbare overheid. Een heldere lange termijn planning schept zekerheid om te investeren, ruimte om te innoveren en mensen aan te nemen.