Nieuws

Handhaving schijnzelfstandigheid – Hans Biesheuvel – BNR Radio

Dinsdag 26 juni 2018, BNR Radio

Handhaving schijnzelfstandigheid – Hans Biesheuvel bij BNR Radio 

Vanochtend was Hans Biesheuvel namens ONL voor Ondernemers, live te horen tijdens de radio uitzending van BNR. Tijdens de uitzending werd er gesproken over de handhaving van schijnzelfstandigheid en over de Wet DBA. Vorige week liet de Belastingdienst weten dat zij strenger zullen gaan controleren op bedrijven die veel ZZP’ers in dienst hebben. Het gaat dan om bedrijven die ZZP’ers in een verkapt dienstverband laten werken. Het kabinet wil dat mensen vrijwillig kiezen voor het ondernemerschap en niet gedwongen in de situatie vallen van schijnzelfstandigheid. De Belastingdienst wil nog honderd bedrijven controleren. Bedrijven krijgen niet meteen een boete maar eerst een waarschuwing. In het NRC was te lezen, dat er in de afgelopen twee jaar geen enkel bedrijf is beboet voor het inhuren van schijnzelfstandigen, het lijkt dus bij waarschuwingen te blijven. 

Hans Biesheuvel over handhaving van schijnzelfstandigheid en de extra controles die de Belastingdienst de komende tijd wil uitvoeren: “Een van de lastige dingen en de vraag die al langere tijd op tafel ligt is, wat is schijnzelfstandigheid nou? Ik heb het ook aan de vorige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), meneer Lodewijk Asscher, en nu aan de huidige minister van SZW, meneer Wouter Koolmees gevraagd of zij een heldere definitie van schijnzelfstandigheid en evident kwaadwillende, kunnen geven. Die definitie krijgt men niet. Ik heb deze definities ook nog nooit op papier gezien.”

“De afgelopen twee jaar is er niemand beboet als het gaat om schijnzelfstandigheid. Ik vind het dus een bijzondere discussie. Het lastige is ook dat de arbeidsmarkt enorm aan het veranderen is. De politiek worstelt hiermee, wij worstelen hier met z’n allen mee. We hebben er ook begrip voor maar heldere definities zijn nodig. Zolang die definities er niet zijn is het lastig handhaven.”

“Als de Belastingdienst gaat controleren is de vraag, waar ga je op controleren? Als de afgelopen twee jaar bij geen enkel bedrijf schijnzelfstandigheid formeel geconstateerd is, dan is de vraag, concentreer je je dan niet op het verkeerde doel? Laten we ervoor zorgen dat criteria duidelijk worden en dat mensen die bewust hebben gekozen voor het ZZP-schap ook precies weten waar ze aan toe zijn. Want nu weet niemand waar die aan toe is. De Wet DBA, de beroemde wet van minister Wiebes – in 2016 staatssecretaris geweest –  moest na twee maanden in 2016, alweer worden ingetrokken. Sindsdien zijn we twee jaar verder en weet eigenlijk niemand aan welke regels die gebonden is. Er zijn geen duidelijke regels op dit moment.”

Op de website van de Belastingdienst staat dat vanaf 1 juli, de regels in gelden in alle gevallen van kwaadwillendheid als je schijnzelfstandige bent. 

“Dit is nu het probleem. Het gaat niet om evident kwaadwillende, maar ook kwaadwillende aanpakken, ook hierover heb ik al een aantal keer gevraagd, schriftelijk via de Tweede Kamer, of de juiste definitie gegeven kan worden. Want het woord kwaadwillende roept bij mij ook de verkeerde gevoelens op. Ik ben niet voor kwaadwillende, alleen wil ik dus graag weten wanneer iemand kwaadwillend is, maar die definitie is er niet. Dat maakt het een hele lastige zaak.

“Wat zou de goede criteria kunnen zijn, volgens u?”, vraagt Meindert Schut tijdens de uitzending aan Hans Biesheuvel.  

“Laten we eerst het volgende vaststellen, wanneer ben je een zelfstandige en wanneer kan je goede afspraken maken met de Belastingdienst. Begin met de Wet DBA te vervangen door een goede wet waarin duidelijke criteria staan voor ZPP’ers. Deze criteria kunnen zijn,  ingeschreven staan bij de KVK, bewust een btw-nummer aanvragen en bij een opdracht of overeenkomst zorgen voor twee handtekeningen, van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Dan zou je met een heldere anti-misbruik bepaling kunnen vaststellen wat wel en niet kan. Een voorbeeld hiervan zou zijn, als een werknemer ergens vast in dienst is en daar al tien jaar werkt maar vervolgens wordt ontslagen en daarna weer ingehuurd wordt voor een opdracht tegen een lager tarief. Dit soort constructies moeten we niet willen.”

“Ik ben niet tegen het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Alleen zijn heldere regels en een heldere wet nodig om te handhaven. Maar nu is er geen wet, er zijn geen duidelijke regels en geen definities van schijnzelfstandigheid en kwaadwillende. Dat zijn de redenen waarom de Belastingdienst de afgelopen twee jaar niks heeft kunnen doen want zonder duidelijke wetgeving kun je moeilijk handhaven en functioneren.

 

Klik hier om de radio uitzending terug te luisteren via de website van BNR.