Columns & Opiniestukken

Slechte uitruil voor familiebedrijf – Column Hans Biesheuvel – FamilieZaken

Column Hans Biesheuvel, FamilieZaken vakblad voor adviseurs van DGA’s en familiebedrijven. Nummer 2018-06, p. 21.

Slechte uitruil voor familiebedrijf 

Het familiebedrijf was vóór de verkiezingen ontzettend belangrijk, maar wordt daarna weer vergeten. Aan mooie woorden van politici hebben familiebedrijven geen gebrek, maar als het puntje bij het paaltje komt dan kijken politici vooral naar multinationals en niet naar het familiebedrijf. Dit is elke keer hetzelfde liedje. Het regeerakkoord voelt voor familiebedrijven dan ook als een slechte uitruil, waardoor betaald mag worden voor de douceurtjes aan multinationals.  Twee maatregelen laten dat heel duidelijk zien, de WBSO-subsidie en de verhoging van het Box-2-belastingtarief.

Niet alleen is de Nederlandse welvaart mede te danken aan de vele succesvolle familiebedrijven, ze leveren ook een waardevolle bijdrage aan de gemeenschappen waarin ze diepgeworteld zijn. Ook zorgen ze voor banen en innovatie. Het is daarom belangrijk om bij regelgeving goed te kijken naar het effect op familiebedrijven. Al deze mooie woorden stonden in de verkiezingsprogramma’s maar desondanks staat het regeerakkoord hier haaks op.

De WBSO is een fiscaal instrument om innovatie te stimuleren. Mkb- en familiebedrijven die vol inzetten op innovatie worden hiermee ondersteund. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden op deze manier verlaagd. Dit instrument werkt zo goed dat het budget inmiddels niet meer toereikend is. Helaas wordt er niet gekozen het budget te verhogen, maar worden de aftrekpercentages verlaagd.

Innovatie is cruciaal voor de Nederlandse economie. In de praktijk blijkt het ontzettend lastig voor kleinere ondernemers om toegang tot fondsen hiervoor te krijgen. Het innovatie-instrumentarium blijkt voornamelijk ingericht op de grote gevestigde partijen. De komende jaren moeten deze instrumenten beter aangesloten worden op het midden- en kleinbedrijf. Ik vind het dan ook zonde dat de WBSO nu gekort wordt, terwijl dit een van de meest effectieve innovatie-instrumenten is.  

Een andere maatregel die slecht uitpakt voor mkb- en familiebedrijven is de verhoging van het Box-2 belastingtarief. Hierdoor moet meer belasting betaald worden over een aanmerkelijk belang in een vennootschap. De reden hiervoor is het evenwicht houden op de belastingdruk, omdat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. In dit voornemen zit nog een onrechtvaardig element.

Ondernemers lopen het risico dat het verhoogde Box-2 belastingtarief ook gaat gelden voor reeds opgebouwd vermogen. Het is raar dat je over dit, reeds belaste, vermogen nog een keer een belastingverhoging krijgt. Dit voelt nog onrechtvaardiger omdat toen het geld verdiend werd het hoge vpb-tarief betaald werd.

Het is voor beide maatregelen nog niet te laat. De komende tijd zal ik mezelf dan ook inzetten om deze maatregelen teruggedraaid te krijgen, c.q. de negatieve effecten te beperken. We pleiten voor verhoging van het WBSO-budget en het ongemoeid laten, of zelfs verhogen, van de aftrekpercentages. Ook vragen we de politiek ten aanzien van de Box-2-belastingtariefsverhoging om uitzonderingen en overgangsrecht voor reeds opgebouwd vermogen. Met het oog op alle mooie woorden en beloftes tijdens de verkiezingen heb ik goede hoop voor deze twee concrete maatregelen.