Columns & Opiniestukken

Sprakeloos – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Hans Biesheuvel, Telegraaf 14 december 2017

Sprakeloos

Slechts 390 van de ruim 19.000 ondernemers met een rentederivaat kregen een compensatie-aanbod. De rest moet wachten. Omdat de systemen van de bank het niet aankunnen en de klantdossiers niet op orde zijn. Sinds de AFM dit publiceerde ben ik sprakeloos. Hebben banken niet bijgehouden wat ze tienduizenden ondernemers verkocht hebben?

Herhaaldelijk beloofden de banken om alle ondernemers vóór 1 juli 2017 schadeloos te stellen. Maar de mooie woorden van de banken blijken niets waard. Het ergste vind ik dat iedereen accepteert dat de banken zich niet aan de afspraken houden. Zonder enig zicht op een einde aan het schandaal, blijven de banken maar op het geld zitten.

Pijnlijk is dat zelfs bij de Minister van Financiën én de AFM de bankensmoesjes erin gaan als zoete koek. Falende IT-systemen, gebrekkige administratie en moeite met externe beoordelaars. Probeer met die argumenten maar eens een jaar geen belasting te betalen.

Ondernemers zijn helemaal overgeleverd aan de banken. In dit tempo duurt de afwikkeling van het rentederivatenschandaal nog dertig jaar. Op de korte termijn zijn harde deadlines en sancties nodig. Daarnaast moet er een ander regime voor banken komen, met een heldere zorgplicht, zodat dit nooit meer kan gebeuren.

 

Sprakeloos over rentederivaten