NieuwsPosition Papers

Stand van zaken Wet toekomst pensioenen

Deze Wet wordt momenteel volop behandeld in de Tweede Kamer. De discussie gaat met name over het verplicht invaren van opgebouwde pensioenrechten in het nieuwe systeem. En ook de vraag of het nieuwe stelsel de inflatie beter kan bijhouden.

Het is hierbij – echter – een illusie dat welk pensioen dan ook op basis van kapitaaldekking het inflatiecijfer van meer dan 10% kan bijhouden.
Alleen een pensioen, zoals de AOW (gebaseerd op het zogenaamde omslagstelsel, de huidig werkenden betalen voor de gepensioneerden) kan dat immers.

Vergeten wordt echter dat de Wet over zoveel meer gaat. Zo wordt de doorsneepremie afgeschaft, zodat iedereen ‘gewoon’ voor zichzelf spaart en dat toch wel in een collectief jasje. En dat pensioen gewoon een levenslange uitkering kan blijven.

Er komen ook meer keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld de lumpsum van 10%. Ook werknemers zonder pensioenregeling (en ZZP-ers) worden beter geïnformeerd met als doel dat zij meer mogelijkheden krijgen om pensioen op te bouwen.
Er wordt in dat kader zelfs al over een (minimale) pensioenplicht gesproken. Dat juich ik van harte toe overigens.

Ook wordt het nabestaandenpensioen zodanig gestandaardiseerd dat iedereen kan zorgen voor een goede dekking.

Kortom, de wet biedt veel meer dan alleen de pensioentechniek en is gewoon hard nodig. Nu hebben we nog een pensioensysteem uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Na deze stap kunnen we nog verder verpersoonlijken en dat is hard nodig!