CoronaNieuwsPersberichten

Versoepeling maatregelen eerste stap in de goede richting

Het kabinet heeft vanavond een opzet gepresenteerd voor versoepeling van de coronamaatregelen in de komende maanden. Dit biedt ondernemend Nederland het eerste houvast waar behoefte aan was. ONL is blij dat het kabinet nu regie neemt om de economie weer op te starten. Het uitgangspunt van ONL voor ondernemend Nederland is de komende periode: eerst overleven, dan vernieuwen. Een voorstel hoe dat er in de praktijk uit kan zien, heeft ONL vanochtend aan premier Rutte gepresenteerd. Met als kernboodschap aan de overheid om naast de ondernemer te gaan staan.

De afgelopen weken heeft ONL het kabinet steeds opgeroepen om regie te nemen in het opstarten van de economie en ondernemers weer toekomst- en handelingsperspectief te bieden. Zojuist presenteerde premier Rutte namens het kabinet een routekaart voor de komende maanden. Contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten mogen volgende week hun zaak weer openen. Ook is de eerste verlichting voor de horeca in zicht, terrassen mogen in juni onder bepaalde voorwaarden weer open.

Met gezond verstand
De voorwaarde voor het opstarten van de economie is helder: iedereen moet zich aan de anderhalvemeterregel houden. ONL roept alle ondernemers op hier gehoor aan te geven. Biesheuvel: ‘Voorzichtigheid blijft voorop staan, ik wil dan ook alle ondernemers op het hart drukken om met gezond verstand aan de slag te gaan met de anderhalvemetereconomie en de richtlijnen van de overheid te volgen. Alleen zo houden we het virus onder controle en ontstaat er meer ruimte om te ondernemen.’

Verleng de steunmaatregelen
ONL roept het kabinet op om in het verlengde van deze eerste aankondigingen ook snel duidelijkheid te geven over de steunmaatregelen voor ondernemers. Hans Biesheuvel: ‘Het is voor veel ondernemers van belang dat de maatregelen tot na 31 mei verlengd worden. Het is goed dat het kabinet heeft toegezegd extra aandacht te geven aan de sectoren waarin nog geen versoepeling mogelijk is. Met die steun in de rug kunnen ondernemers toch voorzichtig vooruit te kijken.’

Overleven en vernieuwen
Naast een ondersteunende, sectorgerichte benadering is er nu een duidelijk plan van aanpak nodig om de overlevingskansen van bedrijven die in de basis gezond zijn te vergroten. Daarom presenteerde ONL-voorzitter Hans Biesheuvel vanochtend het Ondernemersmanifest ‘Overleven en vernieuwen’ aan premier Rutte. In dit manifest formuleert ONL bijna dertig concrete voorstellen om ondernemend Nederland weer op de been te krijgen.

Routekaart
ONL gaat ervan uit dat het kabinet de voorstellen laat meewegen in de verdere besluitvorming over het opstarten van de economie. ‘Beleidsmakers kunnen het manifest als een routekaart erbij pakken’, aldus Biesheuvel. ‘Met de routekaart wil ONL het vertrouwen in de toekomst verder versterken. Ondernemers hebben signalen nodig dat zij weer kunnen inzetten op economische groei en investeren in hun bedrijf. Het is dan ook goed dat het kabinet vandaag het startschot heeft gegeven om te focussen op wat wel mogelijk is! Nu is het zaak om ondernemers betrokken te houden bij het vervolg.’

Het ONL Ondernemersmanifest ‘Overleven en vernieuwen’ is te vinden op de website van ONL: www.onl.nl/routekaart