Nieuws

Sterker in opkomende markten – Investeren & Ondernemen bijlage bij FD

Op vrijdag 22 september 2017 stond een gastcolumn van Hans Biesheuvel in de bijlage van het Financieel Dagblad. De column gaat over ondernemende in opkomende economieën en kansen voor Nederlandse ondernemers.

Sterker in opkomende markten

Ondernemers die denken dat ze gemakkelijk in hun eentje opkomende buitenlandse markten kunnen veroveren, komen vaak van een koude kermis thuis. Vrijwel nooit zien we dat die ene mkb’er zonder samen te werken in een ander land succes heeft. Opkomende economieën bieden veel kansen voor start-ups en mkb-bedrijven die ecosystemen kunnen creëren of betreden. In de praktijk betekent dit voorbereiden, onderzoek doen, samenwerken en investeren in relaties.

Nederlanders hebben de neiging om op de bonnefooi naar het buitenland te gaan, of te denken dat alleen een handelsmissie voldoende is. Vergeten wordt dat ieder land anders is, een eigen cultuur en gebruiken heeft en relaties vergt. Inleven en onderzoek naar het land is noodzakelijk en ook in het buitenland is succesvol zakendoen investeren in relaties.

Samen sta je soms sterker. Met 17 Nederlandse bedrijven rondom de luchtvaart ging ik naar Brazilië. Stuk voor stuk goede bedrijven met mooie producten die zelf geen opdrachten kregen bij de Braziliaanse vliegtuigbouwers. Samen waren deze bedrijven echter een dermate sterke partner dat de vliegtuigbouwers grote orders plaatste bij alle betrokken ondernemers.

Een ander voorbeeld is Sri Lanka, dat Nederlandse koeien had gekocht om een eigen melkproductie op te zetten. Aan de andere kant van de wereld gaven die echter veel minder melk. Individuele plannen en ondernemingen konden hier niets aan veranderen. De oplossing kwam uiteindelijk door naar de hele keten “van gras naar glas” te kijken. Niet alleen werd het probleem opgelost, door in ecosystemen te denken kregen ondernemers uit de hele keten goede handel in Sri Lanka.

In Afrika zijn 7 van de 10 landen snel groeiende economieën, terwijl er weinig Nederlandse bedrijven actief zijn. Hier liggen grote kansen voor start-ups en mkb-ondernemers. Denk niet dat ze daar op ons zitten te wachten, dat is niet zo. Maar met voorbereiding, slimme samenwerkingen en goede relaties kunnen Nederlandse ondernemers ook deze markten veroveren.

Sterker in opkomende markten - gastcolumn Hans Biesheuvel