ONL in de media

Steun voor mkb’er op zoek naar geld – uitzending Nieuwsuur

dinsdag 8 juli 2014

Uitzending Nieuwsuur
Item: Steun voor mkb’er op zoek naar geld

Hans Biesheuvel was gisteren te zien in de uitzending van Nieuwsuur. Hij gaf een reactie op de plannen van het kabinet om een toekomstfonds kredietverlening voor het kleinbedrijf te starten.
Hans Biesheuvel: ‘Voor veel ondernemers is een steuntje in de rug fantastisch, maar de kredietvraag is nog veel groter. Ik ben blij met de eerste stap en aandacht voor het onderwerp maar ik zie het echt als een begin. Er zal nog veel meer moeten gebeuren om te zorgen dat de economie op gang komt.”

Bekijk het item op de website van Nieuwsuur.

Veel ondernemers kunnen hun plannen maar moeilijk financieren. Daarom neemt het kabinet maatregelen die moeten leiden tot 2,5 miljard aan extra financieringsruimte. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag aan de Tweede Kamer.

Alternatieven
“Ondernemers zien in de aantrekkende economie steeds meer kansen om te groeien. Helaas hebben ondernemers dikwijls een zwakke financiële positie, is het risico voor banken toegenomen en zijn er onvoldoende alternatieven voor financiering via de bank”, aldus Kamp. “Daarom neemt het kabinet maatregelen om het eigen vermogen van mkb’ers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren.”

Eigen vermogen
Hoe meer eigen vermogen een ondernemer heeft, hoe makkelijker hij een lening krijgt bij een bank of een andere financier. Het ministerie van Economische Zaken staat voor 500 miljoen garant voor de financiering van een door private investeerders op te richten ‘Achtergestelde Leningenfonds’.

Dit fonds moet de vermogenspositie van ondernemers versterken. Ook stelt EZ 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het reeds bestaande Dutch Venture Initiative. Dit fonds spoort investeerders aan het mkb van eigen vermogen te voorzien.

Verbreden financieringsaanbod
Bij Qredits kunnen ondernemers nu al terecht voor leningen tot 150.000 euro. EZ wil voor 100 miljoen euro extra garant staan dat leningen tot 250.000 euro en kredieten voor werkkapitaal mogelijk maakt. Daarnaast is voor 400 miljoen euro aan garanties beschikbaar voor de financiering van alternatieve financieringsinitiatieven. Voor financiering van ondernemersplannen die nog in de ontwikkelingsfase zitten trekt het kabinet 25 miljoen euro extra uit. Ook komt er 5 miljoen euro beschikbaar die mkb’ers helpt bij de voorfinanciering van hun klanten of bank (zogeheten ‘ketenfinanciering’).

Grotere slagingskans
Vijf miljoen euro moet de kennis en vaardigheden van het kleinbedrijf verbeteren zodat een ondernemer meer kans heeft op een succesvolle financieringsaanvraag bij een bank of financier. Ook is er vijf miljoen euro voor het verbeteren van informatie over de kredietwaardigheid. Onderdeel daarvan is voorlichting over bestaande instrumenten van de overheid die ondernemers steunen bij hun zoektocht naar geld. Reeds bestaande financieringsmaatregelen maakt de overheid toegankelijker.

Motor
Het moet voor financierders straks aantrekkelijker zijn om in het mkb te investeren. Door meer eigen vermogen zullen bedrijven meer vreemd vermogen kunnen aantrekken.

“Mkb’ers zijn de economische motor van Nederland. Zij zorgen voor innovatie, export, banen en economische groei. Van elke tien banen in Nederland creëert het mkb er zes. Met deze acties geven we hen een belangrijke steun in de rug”, aldus minister Kamp. “Daar profiteren we allemaal van.”