CoronaNieuws

Steunpakket van kabinet uitgebreid: belangrijke pijnpunten grotendeels opgelost

Het kabinet breidt het pakket met economische noodmaatregelen uit om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Hieronder lichten wij de belangrijkste punten toe. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel reageert opgetogen: ‘We hebben de afgelopen dagen keihard gewerkt om de regelingen uit te breiden. De belangrijkste pijnpunten zijn voor een groot deel opgelost.’

TOGS-regeling bijgevuld

Via deze regeling kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen. Helaas vielen er eerst veel ondernemers buiten de boot, omdat hun SBI-code niet binnen de criteria viel. ONL kreeg honderden mails en telefoontjes van verontwaardigde ondernemers en heeft daardoor de ontbrekende SBI-codes kunnen bundelen. Deze zijn doorgegeven aan het ministerie van Economische Zaken. Met succes! De regeling is aangevuld. Onder andere fysiotherapeuten, toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden en tattooshops krijgen ook toegang tot deze regeling.

Daarnaast kwamen er veel vragen binnen van ondernemers die privé en zakelijk hetzelfde adres gebruiken. Zij vallen nu ook binnen de TOGS-regeling. Ondernemers die bijvoorbeeld boven de winkel wonen kunnen nu een verklaring invullen waarna zij alsnog van de TOGS-regeling gebruik mogen maken.

Lagere provisie BMKB-regeling

Bij de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) staat de overheid borg voor kredieten. Ondernemers moesten wel een premie van 3.9% betalen bij gebruik van deze regeling. ONL heeft meermaals in de media erop gehamerd om deze provisie te schrappen. Het is uiteindelijk verlaagd naar 2%. Dit is een mooie stap voorwaarts. Zo wordt deze financiering toegankelijker voor ondernemers. Daarnaast is het garantiebudget verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard.

Samen met Stichting MKB Financiering heeft ONL ervoor gepleit om ook non-bancaire financiers mee te laten doen. Alternatieve financiers kunnen zich nu accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

De komende weken is één van de belangrijkste doelen van ONL om ervoor te zorgen dat de liquiditeitsstroom vanuit banken en mkb-financiers maximaal op gang komt. Biesheuvel: ‘Dit gaat nu nog te langzaam en is te bureaucratisch. Op korte termijn moet dit geregeld worden, anders gaan er veel bedrijven failliet in mei en juni.’

Garantieplafond GO-regeling verder verhoogd

Het mkb en het grootbedrijf die door de coronacrisis problemen hebben met het krijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling). Het maximale garantiepercentage is verhoogd naar 90% voor het mkb.

Overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven

Ook dit was een speerpunt van ONL. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Gelukkig krijgen zij de mogelijkheid om een overbruggingskrediet aan te vragen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) als zij in de problemen komen.

Kredietverzekeringen ondersteunt met staatsgarantie

Kredietverzekeraars verzekeren in normale omstandigheden per jaar voor zo’n 200 miljard aan kortlopende kredieten in het mkb-segment. Door de huidige situatie konden de kredietverzekeraars dit echter niet meer bewerkstelligen, aangezien betalingen al snel uitvielen. ONL is opgelucht dat de staat voor 12 miljard garant staat in 2020, zodat kredietverzekeringen door kunnen lopen en ondernemers hiermee geholpen worden.

We zijn er nog lang niet

‘Mijn grootste zorg blijft: Hoe gaan we de liquiditeit in bedrijven op peil houden?’, benadrukt Biesheuvel. ‘Met twee salarisrondes in zes weken én vakantiegeld wordt het voor heel veel bedrijven lastig om erdoorheen te komen. Hier gaan wij ons de komende weken volledig voor inzetten!’

Er zijn namelijk nog een aantal oneffenheden, zoals bij de NOW-regeling. ‘Hier zijn we nog over in gesprek’, zegt Biesheuvel. ‘Vooral voor bedrijven die afhankelijk zijn van de seizoenen en startups komt deze regeling niet goed uit. Gek genoeg kunnen directeur-grootaandeelhouders ook geen gebruikmaken van deze loondoorbetalingsmaatregel. Dat moet echt anders!’