NieuwsONL in de media

Stop de stikstofpaniek en ga eens aan de slag! – De Kwestie – De Telegraaf

Het is vandaag de Dag van de Ondernemer, maar van een feeststemming is geen sprake onder de nijveraars. Oorzaak: de stikstofcrisis. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel vindt dat er nu wel genoeg over is vergaderd. ,,Wij staan aan de aftrap om de crisis aan te pakken. Nu nog het beginsignaal.”

Bouwers, baggeraars en grondverzetters kunnen eindelijk weer verder. Is er dus reden tot juichen? Eigenlijk niet. Met noodmaatregelen probeert het kabinet een crisis af te wenden, terwijl de blik vooral op de lange termijn gericht moet zijn.

Deze kortetermijnoplossing voor het stikstofprobleem duurde erg lang. Met de ONL Ondernemerspanel-app peilen wij iedere week wat ondernemers vinden. Tweederde van onze achterban vindt dat het te lang duurde, voordat het stikstofakkoord door premier Rutte werd gepresenteerd. Gelukkig is er nu wel een eerste stap gezet, het is tijd om door te pakken.

Alhoewel, dan moeten gemeenten, provincies en het Rijk snel een consensus vinden over wat precies de omvang van het stikstofprobleem is. Eigenlijk weten we nog vrij weinig. Binnen de wetenschap heerst er grote onzekerheid over hoe we de stikstofneerslag moeten meten. Normen vaststellen en beleid uitvoeren, het gebeurt nog niet. Terwijl de overheid nu juist de regie moet pakken. Zeker bij gemeenten die de vergunningsaanvragen voor bouwprojecten beoordelen. Vaak durven gemeenten niet en zijn ze te voorzichtig met het verlenen van een vergunning. Hierdoor loopt een bouwproject al vanaf het begin onnodig vertraging op. Met extra (financiële) capaciteit kunnen gemeenten sneller aanvragen behandelen. Waarom krijgt de gemeente deze hulp niet? Het versnellen van vergunningsaanvragen is de manier om de geleden schade van de bouwstop in te halen. Dus: we willen een overheid met lef!

Met het oog op de toekomst kunnen wij nu al veel leren van innovatieve ondernemers. Overal in het land zijn er bouwprojecten die gewoon doorgaan, ondanks de bouwstop. Hier hebben ondernemers creatieve manieren gevonden om de stikstofneerslag terug te dringen. Stikstofneutraal bouwen is al mogelijk. Zo zijn er nieuwe stallen waar 95% van de ammoniak uit de lucht gefilterd wordt.

Daarnaast zijn er veel innovatieve mkb’ers die oplossingen bieden om Nederland circulair en energieneutraal te maken. Denk dan aan duurzaam materiaalgebruik, zoals energieopwekkende ramen of demontabele bouwelementen (betonblokken die je jaren later kan hergebruiken).

De overheid kan met goed beleid het innovatieklimaat stimuleren. Nu zijn er helaas te veel regels die voor ondernemers onwerkbaar zijn. Bouwers van veel circulaire projecten moeten nu lange lijsten met tientallen rapportages aanleveren, zoals geluidsrapport, verkennend bodemonderzoek, trillingsmetingsrapportage, brandrapport, PFAS-onderzoek et cetera. Veel rapportages zijn nuttig, maar andere vormen onnodig veel regeldruk, zijn te complex en kosten de ondernemer veel tijd en geld.

Zorg dus dat het mandaat om de rapportages te controleren niet bij meerdere instanties komt te liggen. Dit werkt namelijk vertragend. Zorg voor één loket. Hoe sneller de innovatieve ontwikkelingen gaan, hoe goedkoper ze geproduceerd worden. Zo kunnen andere ondernemers, met minder investeringsruimte, meeliften. Overheidsinvesteringen versnellen dit proces.

Dus stop met het paniekvoetbal en stop met vergaderen. We vergaderen ons nog recessie in. De innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf zorgt ervoor dat de economie kan blijven groeien zonder dat we de natuur opofferen. De oplossingen zijn er, nu ze nog uitvoeren. Aan de slag!

Gepubliceerd in De Telegraaf van vrijdag 15 november 2019