Nieuws

Subsidie voor zonnepanelen op mkb-daken goede stap vooruit

ONL voor Ondernemers heeft met belangstelling de eerste vergaderdag voor de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – EZK gevolgd. De verwachting vooraf was dat een groot deel van het debat zou gaan over de gevolgen van het klimaatakkoord. Waaronder, volgens ONL niet meer dan terecht, de problemen voor ondernemers als gevolg van de stikstof en pfas-problematiek.

Onder aanvoering van Kamerlid Agnes Mulder van het CDA werd er coalitie-breed een amendement ingediend. Het amendement heeft als doel om de aanleg van zonnepanelen op daken van mkb-ondernemers aan te jagen. Hiervoor wordt een budget geopperd van 100 miljoen uit een duurzaamheidsreserve van het ministerie van EZK.

ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: “Al tijden vraagt het mkb om ondersteuning bij het uitvoeren van klimaatdoelstellingen. Deze 100 miljoen is een goede eerste stap naar de facilitering van ondernemerschap bij het behalen van de gestelde doelen.”

Van ondernemers in het mkb wordt ontzettend veel gevraagd aangaande het klimaatakkoord. Ondernemers zijn met hun innovatief vermogen tot veel in staat, maar een subsidie als deze is zeer welkom wanneer we willen dat klimaatdoelen gehaald gaan worden. We kunnen niet aan de ene kant veel van ondernemers verwachten en ze vervolgens in de kou laten staan.

Het amendement voor deze subsidie werd door de hele coalitie ingediend en mag zodoende bijna als zekerheid worden beschouwd. Vandaag gaat het begrotingsdebat voor economische zaken door met de beantwoording van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer. ONL roept de bewindslieden op oog te hebben voor ondernemers in het mkb en hen niet aan de zijlijn te laten staan.