ONL in de media

Gaspedaal van Nederland indrukken

Telegraaf, 26-09-2013, p. 4

Terwijl in Den Haag de algemene beschouwingen begonnen, verzamelde Frank van Gool van Otto Workforce een groep ondernemers op Kasteel Hooge Vuursche in Baarn, voor zijn jaarlijkse captains dinner, om zich samen te buigen over de vraag ’Waar moet het heen met ons land?’ Sprekers Hans Wiegel en Hans Biesheuvel voorspelden er allebei dat we komende herfstvakantie al een nieuwe coalitie hebben, „omdat D66 en CDA zich zullen aansluiten, nadat de Eerste Kamer de pensioenwetgeving zal afwijzen”.

„Premier Mark Rutte moet een deal maken met Alexander Pechtold en Sybrand Buma en het sociaal akkoord moet aan de kant”, stelde de onlangs opgestapte MKB-voorzitter Biesheuvel, die in twee weken tijd al 5000 leden binnenhaalde voor zijn nieuwe ondernemersnetwerk ONL. Hij bekende volmondig dat hij er spijt van had vorig jaar het sociaal akkoord te hebben ondertekend. Met Ondernemend Nederland is hij van plan ’het gaspedaal van Nederland te gaan indrukken’. „Bij het MKB kon dat niet. Daar vergaderde ik me helemaal gek, in plaats van bezig te zijn met ondernemersbelangen.”

Het klonk gastheer Frank van Gool als muziek in de oren. Jaarlijks zet hij 10.000 Polen aan het werk in Nederland en Duitsland. „Het is belangrijk dat Lodewijk Asscher wat doet aan het opheffen van schijnconstructies. Hij zou ook flexwerktermijnen van vier jaar moeten toestaan”, vond hij. „In Duitsland wordt flexwerk enorm gestimuleerd en dat zie je terug in de economische groei.”

Hans Wiegel, die net als onder anderen investeerder Ton aan de Stegge, adviseur van van Otto Workforce, benadrukte dat vaak ten onrechte wordt gesproken over ’bezuinigingen’. „In plaats van de arbeidsmarkt te flexibiliseren, komt het kabinet met een pakket dat voor twee derde bestaat uit lastenverzwaring.” De VVD’er had er zichtbaar plezier in de gasten te prikkelen met zinsneden als „Nederland heeft het dak niet gerepareerd toen de zon scheen”, en, over bijvoorbeeld gratis kinderopvang: „Gratis betekent dat een ander het betaalt”, of: „Nivelleren is speculeren op afgunst.”

Vastgoedbelegger Huib Boissevain deed ook een duit in het zakje: „Wordt ONL niet de zoveelste lobbygroep? We hebben al zoveel ’tribuneburgers’.” Hij adviseerde Biesheuvel om een politieke beweging te beginnen, „die heeft veel meer invloed”. Maar deze wierp tegen dat hij een loyaal VVD-lid was. „De ondernemers – ik wil er minstens 100.000 verenigen – zullen eigen overlegtafels vormen en de politici mogen dan bij óns aanschuiven. Vanaf volgend jaar gaan we op de 2e dinsdag in september een Ondernemersrede organiseren.”

Consultant Dries van de Beek zag graag een grote rol weggelegd voor familiebedrijven. „Nieuwe banen zullen moeten komen van kleine bedrijven en starters.” Dorrie Eilers van familiebedrijf Neptunus Tenten vertelde dat groei in Nederland momenteel moeilijk is. „Maar we hebben wel net een mooie opdracht in Warschau, waar we in november een klimaatconferentie gaan faciliteren.”

Aan het diner bestond grote eensgezindheid over de te volgen koers: minder regels, meer ruimte voor ondernemerschap, vooruitkijken in plaats van terug. Na afloop legde Biesheuvel in de monumentale hal van het kasteel wat informatiefolders neer van zijn ONL. „Ik denk wel dat ik hier nog meer nieuwe leden kan winnen”, lachte hij voor vertrek, op weg naar een spannende herfst.

Spreekbeurt Hans Biesheuvel Captains Dinner Spreekbeurt Hans Biesheuvel Captains Dinner Spreekbeurt Hans Biesheuvel Captains Dinner Spreekbeurt Hans Biesheuvel Captains Dinner Spreekbeurt Hans Biesheuvel Captains Dinner