Nieuws

Terugblik op Ondernemersdagen door jonge ondernemer

Onderstaand verslag is gemaakt door Nick van Breda, Founder van Can-Do productions, Editor in Chief @Articulum.nl. Daarnaast is Nick co-creator bij diverse social platforms.

Je kan Nick terugvinden via deze link terugvinden op LinkedIn en via deze link op Twitter.

Hans Biesheuvel overhandigt begroting

Afgelopen week was ik aanwezig op het eerste grote ondernemersevent van Ondernemers Nederland (ONL15). Een onafhankelijke organisatie die ondernemers vooruit helpt in zaken als het aanvechten van betere wetgeving voor ondernemers, betere zorg vanuit vakbonden, instituties maar ook een beter ministerie rondom ondernemerschap.

Op 9 & 10 september was het dus zover. Ruim 500 ondernemers kwamen samen op het Plein in Den Haag in deze twee dagen. Hans Biesheuvel de oprichter en aanjager van dit initiatief Hans Biesheuvel op Baaz.nl waarvoor hij het doet:

“De afgelopen jaren zijn ondernemers niet goed behandeld door de politiek. Het leek jaren goed te gaan met ondernemend Nederland, maar na de crisis is er veel veranderd. Er moet iets veranderen. De politiek moet wakker geschud worden en daar gaan wij op 10 september voor zorgen.”

“We willen ervoor zorgen dat ondernemen en werken zich gaan lonen. De afgelopen jaren zie je dat van iedere euro die we met elkaar verdienen vijftig procent op gaat aan collectieve lasten, belastingen en premies. Wij vinden dat dit een stuk lager zou kunnen. Zo zorg je ervoor dat een ondernemer meer overhoudt en dat er ruimte wordt gecreëerd voor ondernemers in Nederland. Daarnaast willen we kappen in het woud van regels. De regeldruk in Nederland is bizar hoog, vooral als het gaat om arbeid. Er zijn veel regels en regelingen die ondernemerschap en met name werkgeverschap lastig maken. Ik ben bijna dertig jaar ondernemer en het is nog nooit zo onaantrekkelijk geweest als nu. Dat komt wat ons betreft door die bizarre regeldruk. Daar moeten we echt wat aan doen.”

Tevens werden er op deze dag “De Nederlandse Ondernemers Bank” geopend (DNOB) die krediet moet gaan vertrekken aan MKB’ers en werd ik uitgenodigt om deel uit te gaan maken van de 200 Jong ONL frisdenker die Nederland scherp moeten gaan houden over de koers die het ondernemerslandschap moet gaan varen. Een mooie eer en uitdaging waarvoor ik mijn steentje waar mogelijk bij zal staan.

Wat was er nou vooral interessant aan deze twee dagen?
Toen ik aankwam in Den Haag was er een plenaire sessie gaande waarbij er vooral geklaagd werd over de functie die de vakbonden nog vervullen en waar de KVK nog een toegevoegde waarde in bied. Zo kon je middels stellingen via wifi een standpunt innemen. Deze plenaire sessie bracht niet veel nieuwe inzichten behalve dan dat de 25% van de zaal de vakbonden af zouden schaffen en 50% aangaf niets te hebben aan de KVK. Bij de KVK gaven ze al aan dat ze met forse bezuinigingen en weinig eigen zeggenschap de afgelopen 7 jaar een flinke koerswijziging voor elkaar hebben gekregen (ik merk er nog weinig van). Hans Biesheuvel en de rest pleitte eerder voor een 3 jarig belastingvrije opstartperiode voor startups om ze vervolgens na 3 jaar om te vormen tot bedrijf. Op deze manier wordt ondernemerschap beloont, en wordt een starter niet opgezadelt met ingewikkelde belastingopgaves. Ook wordt het merendeel dat nu binnen 5 jaar failliet gaan zo ingekort.

Break-out sessies
Naast de grote tent op het plein werd de verbinding gezocht met lokale ondernemers, zo werden er 5 vergaderzalen betrokken die aan het plein lagen waar verschillende sprekers een paneldiscussie wilden vormen over thema’s als Ondernemerschap en Onderwijs, Social ondernemerschap, een dag in het leven van een minister, Economische zaken meets entrepreneurs en nog veel meer in deze 2 dagen. De co-creatie om lokale ondernemingen te betrekken vond ik al uniek en de open vorm van de sessies was helemaal tof. Iedereen ging in de sessies namelijk met elkaar sparren en zo zat je met ministers, banken managers, jonge ondernemers en ervaren ondernemers aan tafel om samen tot een visie en verbeterslag op het thema te krijgen. Interessante sessies die ik bijwoonde waren de sessie over sociaal ondernemerschap en een dag in het leven van een minister. Hierover enkele insights:

Sociaal Ondernemerschap
Deze sessie over sociaal ondernemerschap bracht de volgende inzichten met zich mee:

Social ondernemen betekent in drie woorden: Mens, verantwoord, ondernemen
Vaak vervult een social entrepreneur de functie om voor de kansarme mensen in de maatschappij werkgelegenheid te creeëren.

Vanwaar is er zo’n grote opkomst in sociaal ondernemen nu?
Nieuwe tijd: makkelijker middelen, mensen en kennis te bereiken waarbij ze makkelijker uit het systeem kunnen stappen. Shiza Shahid noemt het “generatieleiderschap” – Duurzaam leiderschap in generaties – ervaar tijd als individueel dus wil naar collectief (samenhorigheid terugbrengen). En andersom (vanuit online communities samenhorigheid creeëren) merkt iemand anders op.

Waarom worden mensen social entrepreneur?
1. Bestaande bedrijf in crisis vraagt zich af waar sta ik als bedrijf nou eigenlijk voor?
2. Mensen ondervinden in Derde wereldlanden een shock en gaan beginnen met het maken van tshirts om geld daarvoor in te zamelen.

Zijn er nog wel wereldproblemen waar we ons druk over moeten maken?
Abundance (overvloed) + scarcity (tekorten) geluid. (Food & climate problems) Technologie lost alles op in een paar jaar zeggen guru’s als Peter Diamandis.

Goed voorbeeld van een Nederlandse Social entrepreneur:
Fairphone keteninnovatie: social = de boer beter behandelen, transparant over inkomsten.
Wel of geen Social Enterprise label? zoals “Fairtrade” door zijn label nooit door Unilever kan veranderen.

Het probleem waar een social entrepreneur vaak tegenaan loopt is het verkrijgen van genoeg startkapitaal. Er worden vaak minimale marges verkregen en om winstgevend te worden deed gemiddeld 10 jaar. Dit komt doordat:
– Fondsen niet ambitieus genoeg zijn
– Banken vinden dat niet snel genoeg terugverdient en opgeschaald kan worden.

Kansen hiervoor zijn als:
– overheden maatschappelijke problemen op tafel leggen en deze stimuleren en faciliteren middels nationale hackathon bijvoorbeeld. (Vb: India waar heel de maatschappij uitgenodigt wordt om mee te denken)
Belasting naar ontrokken waarde (BOW ipv BTW). Geen belasting op bronnen van inkomen wordt in stand gehouden door het systeem terwijl we de aade verder uitputten. Wat als je over de mate van uitputting belasting zou betalen?
– Jan Rotmans ziet de oplossing als volgt: overnieuw beginnen want het systeem aanpassen dat werkt niet.

De kijk op sociale ondernemers is vooralsnog vaak negatief, hoe kun je dit snel weerleggen?
Social entrepreneurship is niet zielig of slap, je brengt juist toegevoegde waarde aan de maatschappij.

Hoe kan een bestaand (vervuilend en zwaar waardeonttrekkend) bedrijf als bijvoorbeeld Shell nou een andere koers gaan varen?
Bedrijf moet eerlijk zijn dat het helemaal misgaat: wat heb ik als founder in die 30 jaar gedaan
De kartrekker moet verandering ondergaan.

Mooi voorbeeld hiervan is dat van Rosa’s, een jongen die werkte voor een pizzabakkerij in Philadelphia die 12 euro per slice vroeg wat volgens hem een belachelijke hoge prijs was en de mensen die het wat minder hebben binnen de kortste keren op straat op jagen omdat zij het niet meer kunnen bekostigen. Hij zette een eigen Pizzazaakje op en verkoopt daar nu pizzaslices voor 1 dollar wanneer je er nog een koopt voor een dakloze. Momenteel hangt de zaak vol met post-its van kopers die een slice geven aan de dakloze, nu wellicht al genoeg om heel de stad ermee te voeden (abundance). “Rosas buy one slice for a dollar and offer a slice for a homeless”.

Zou een sociaal ondernemende minister zetels kunnen winnen?
Bij de sessie van een minister kwamen we er al gauw achter dat er veelste weinig ondernemers in het ministerie zitten. Het zijn eigenlijk tegenstrijdige figuren – een controlerende risicomeidende tak en een risiconemende tak. Toch pleitte ondernemers voor een goede balans in de tweede kamer. Zodat er ook daadkracht ontstaat i.p.v. enkel debateringen over een Telegraaf artikel van vanochtend wat nu het geval is.

Aan het einde van de twee dagen werden er zowel een jonge ondernemer Ruben Walker (in een hevige strijd via een tedxpitch met Bastiaan Zwanenburg) van African Clean Energy Lesotho cookstove en zeer ervaren ondernemer Wim van der Leegte van VDL uitgeroepen tot nationale ondernemers van het jaar. Ruben mag tevens een TedxTalk in TedxBinnenhof gaan geven. Zie het fotoverslag van het evenement hier.

Wim en Ruben winnaars