Nieuws

The Future Group sluit zich aan bij ONL voor Ondernemers

4 december 2018, Den Haag

We zijn verheugd u te mogen mededelen dat The Future Group zich bij ONL voor Ondernemers aansluit. Als partner van ONL zullen zij actief inbreng leveren over een aantal onderwerpen.

The Future Group levert gespecialiseerde hoogwaardige ICT dienstverlening. Daarbij is de uitgang altijd een integrale benadering, ook aspecten op het gebied van bedrijfsvoering en processen worden meegenomen. Daarmee begeven zij zich op het raakvlak van ICT en business.

Onderwerpen waar zij onder meer over zullen meedenken betreffen sociale zekerheid, zelfstandig ondernemerschap en de arbeidsmarkt in algemene zin.

Onlangs hebben ook Stichting MKB Financiering en de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies zich bij ONL aangesloten. ONLgaat de samenwerking aan om te zorgen dat ondernemers her- en erkend worden in de media, bij de overheid en andere relevante partijen.