CoronaNieuws

Tien voorstellen aan het kabinet om ondernemers door de coronacrisis te helpen

Gisteravond maakte premier Rutte bekend dat de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden verlengd tot 20 mei. Er komt dus geen versoepeling van de maatregelen voor bedrijven. Hoewel ONL alle begrip heeft voor de voorzichtigheid van het kabinet, is de teleurstelling bij ondernemers groot. De dreun voor de economie is gigantisch en ondernemers. Als het Kabinet niet snel met extra steun komt zullen veel ondernemers geen toekomstperspectief meer hebben. Dat kan bijvoorbeeld door het noodpakket aan maatregelen nog deze week te verlengen tot ver na 31 mei. Hierbij is haast geboden, ONL wil voorkomen dat veel ondernemers in paniek een faillissement aanvragen. Daarom doet ONL graag de volgende 10 voorstellen om enig vertrouwen in de economie te herstellen.

 • Verruim de TOGS, de GO en de BMKB
 • Steun de non-bancaire financiers
 • Repareer en verruim de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid
 • Let op: ‘Transitievergoeding sluipmoordenaar NOW-regeling’
 • Schort WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst op
 • Maak ruimte voor uitstel vakantiegeld
 • Ga voor belastingafstel
 • Boedelkredieten onder de BMKB voorwaarden
 • Steunmaatregelen: dan geen dividend- en bonusuitkeringen
 • Onderzoek overlevingsprotocol per sector

 

 1. Verruim de TOGS, de GO en de BMKB

Eén van de urgentste punten voor de overlevingskans van ondernemers is momenteel nog steeds de liquiditeit. ONL merkt dat dit punt onderschat wordt, terwijl liquiditeit juist van het allergrootste belang is voor bedrijven op dit moment. Bedrijven hebben niet genoeg middelen in kas om de komende maanden zonder aanvullende steun door te komen. Naar Belgisch model moet de TOGS regeling nu maandelijks uitgekeerd gaan worden vanaf mei. Juni is echt te ver weg en met 4.000 euro per maand, voor de bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren, kunnen ondernemers de klap van omzetverlies gedeeltelijk opvangen.

De BMKB en GO verruiming geeft banken momenteel te weinig zekerheid en dekking om snelheid te kunnen brengen in het verwerken van kredietaanvragen. ONL roept, naar Duits voorbeeld, op tot een 100% staatsgarantie van kredieten tot tweehonderdvijftig duizend euro met een looptijd van ten minste vijf jaar. De huidige garantiestelling en looptijd zet te veel druk op banken en ondernemers om in gezamenlijkheid de liquiditeit op snelheid bij bedrijven te krijgen.

 

 1. Steun non-bancaire financiers

Banken hebben met grote capaciteitsproblematiek te maken, waardoor een groot aantal krediet- aanvragen in de wachtrij komt te staan. Dit is een prangende situatie voor bedrijven in nood. Non-bancaire financiers kunnen dit gat mede opvullen. Momenteel kunnen zij theoretisch gezien gebruik maken van de garantiestelling van de staat voor kredieten. Dit accreditatieproces van RVO is echter te complex en tijdrovend. Er moet nu echt maatwerk worden geleverd, zodat zoveel mogelijk financiers dezelfde garantiestelling voor kredieten krijgen zoals de banken.

Daarnaast heeft financier Qredits aanvullend krediet ontvangen van inmiddels maar liefst 31 miljoen euro. Hiermee worden aanvullende kredieten, aflossingsvrije perioden en renteverlagingen gerealiseerd. Andere non-bancaire financiers moeten deze financiële ondersteuning ook ontvangen, zodat er meer bedrijven tegelijk aan aanvullende kredieten kunnen worden geholpen.

 

 1. Repareer en verruim de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

ONL ziet dat de onzekerheid onder ondernemers met personeel groot is. Veel bedrijven ontvangen niets of slechts een deel van de NOW-subsidie. En omdat de tegemoetkomingsperiode nu drie maanden is en het onbekend is of deze verlengd gaat worden, durven veel ondernemers de aanvraag niet aan. Immers, één van de voorwaarden is dat je in die periode geen personeel ontslaat. Communiceer daarom zo snel mogelijk dat de NOW-regeling tot ver na 31 mei wordt uitgebreid.

Gezien het generieke karakter van de NOW-regeling constateerde ONL eerder al dat een te groot aantal ondernemingen tussen wal en schip valt. Denk aan de start-ups, seizoensafhankelijke bedrijven en de DGA’s. Het ministerie van Sociale Zaken is hiervan inmiddels op de hoogte. Het is zaak dat alle knelpunten van de NOW zo snel mogelijk worden weggehaald. Bijvoorbeeld door de NOW aan te passen zodat bedrijven hun omzet niet hoeven te vergelijken met 25% van 2019, maar ook mogen kiezen voor december 2019 tot en met februari 2020 of april tot en met juni 2019 (voor seizoens- bedrijven).

 

 1. Pas de transitievergoeding aan

ONL krijgt veel verontrustende telefoontjes van ondernemers die er serieus over nadenken om faillissement aan te vragen, uit angst voor de transitievergoeding. Ondernemers teren in op hun eigen vermogen en berekenen dat ze straks onvoldoende vermogen of financiële middelen hebben om aan deze vergoeding te voldoen als er noodgedwongen toch van personeel afscheid moeten worden genomen. Dat komt omdat per ingang van de WAB werknemers ook recht hebben op een ontslagvergoeding bij ontslag wegen economische omstandigheden. Dat pakt nu met de uitbraak van de coronacrisis bijzonder ongelukkig uit. De overheid kan faillissementen voorkomen door het uitbetalen van de transitievergoeding kwijt te schelden. Er kan met werkgevers worden afgesproken dat ontslagen medewerkers dan binnen een x periode weer worden genomen wanneer het bedrijf weer loopt.

 

 1. Schort WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst op

De coronacrisis laat duidelijk zien dat de WAB geen rekening houdt met sectoren die afhankelijk zijn van flexibele arbeid – juist nu. Er moet voor flexibele contracten meer WW-premie betaald worden dan voor vaste contracten. Met name voor sectoren zoals de horeca-, agrarische, en de recreatiesector pakt deze wijziging in de wet funest uit. Op de lange termijn kan dit zelf averechts uitpakken, wanneer bedrijven voorzichtig aan weer personeel gaan werven. ONL stelt dan ook voor om de hoge premie tijdelijk op te schorten en alleen de lage premie toe te passen.

 

 1. Uitstelregeling voor het vakantiegeld

De NOW biedt compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioen- premies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. Met de subsidie ontvang je als werkgever echter alleen een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (dat zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Daarvoor hanteert het UWV een (vaste) opslag van 30% boven op de loonsom. Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is wel verschuldigd aan de werknemer. Dus: de eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom. Veel ondernemers kunnen het zich momenteel niet permitteren om het vakantiegeld uit te betalen, zeker nu dat bekend is geworden dat ondernemers een nog langere periode zonder inkomsten zullen zitten. Er moet nagedacht worden over een uitstelregeling voor het vakantiegeld.

 

 1. Belastingafstel

Het kabinet heeft de belastinginning voor bedrijven tot juni opgeschort. Het is echter nu tijd om van dit uitstel afstel te gaan maken. Ondernemers kunnen niet in de onzekerheid gehouden worden dat ze na de coronacrisis een uitgestelde hap belasting in één keer moeten betalen. Onzekerheid moet waar mogelijk plaats gaan maken voor vertrouwen. Dit vertrouwen voelen ondernemers nog te weinig vanuit de overheid. ONL pleit voor meer zekerheid voor ondernemingen door middel van het afstellen de belastingen voor ten minste drie maanden in eerste instantie.

 

 1. Boedelkredieten onder de BMKB voorwaarden

Een hoop bedrijven zullen de komende maand in grote problemen komen, waardoor faillissementen dreigen. Wanneer een bedrijf een faillissement wil voorkomen, kan surseance aangevraagd worden. De rechter kan bepalen dat een bedrijf dan voor een deel de vaste lasten niet hoeft te betalen en ondertussen met een bewindvoerder het bedrijf financieel kan herinrichten. Voor deze periode is een overbrugging nodig genaamd het boedelkrediet. Banken en andere financiers moeten een garantiestelling krijgen van de staat om ook deze boedelkredieten onder de BMKB voorwaarden te verschaffen. Hiermee kunnen een hoop bedrijven voor faillissement behoed worden.

 

 1. Steunmaatregelen: dan geen dividend- en bonusuitkeringen

ONL begrijpt en onderschrijft het sentiment in de samenleving dat multinationale bedrijven aan andere voorwaarden moeten voldoen voor het verkrijgen van staatsteun in deze coronacrisis. Het is dan ook niet meer dan normaal dat deze bedrijven niet mogen doen aan dividend- en bonusuitkeringen. Wanneer in de afgelopen jaren enorme winsten zijn gemaakt moet hier gedifferentieerd worden om het draagvlak voor het steunpakket in de samenleving te behouden. Aanvullende maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid vindt ONL onbespreekbaar. Het is niet correct om bedrijven, groot of klein, nu te gijzelen in een duurzaamheidsdiscussie. Laten we deze politieke discussie met elkaar voeren op een tijdstip dat bedrijven weer ademruimte hebben.

 

 1. Onderzoek overlevingsprotocol per sector

ONL begrijpt dat de maatregelen van het noodpakket generiek zijn ingericht om snelheid te maken in de uitvoering. Het is echter ook zaak na te gaan denken over een overlevingsprotocol per sector. De coronacrisis is te langgerekt om enkel in te blijven zetten op generieke maatregelen. ONL denkt graag mee over een invulling per sector, hoe deze weer opgestart zouden kunnen worden. Hierbij moet het uitgangspunt uiteraard de anderhalve meter samenleving zijn, maar het is belangrijk om ondernemers het vertrouwen te geven dat er weer een herstart gaat plaatsvinden. Wanneer dit signaal niet wordt afgegeven, dreigt de onzekerheid toe te nemen met als gevolg een massa aan faillissementsaanvragen.